پاورپوینت مدیریت پوشه کار

 
 پوشه کار

 یکی از  این شیوه های نوین ، روش پوشه کار ( کار پوشه ،کار نما ،سنجش پرونده ای ، پوشه عملکرد ) است

«پوشه کار» شاه ابزار ارزش یابی کیفی – توصیفی است که هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگهداری می نماید

 

 

مفهوم پوشه کار (پورت فولیو)، از لحاظ تاریخی :

عبارت بوده است از کیف چرمی‌ که نقاشان، هنرمندان، موزیسین‌ها، فیلمنامه‌‌نویس‌ها و ... که معمولاً با کار عملی سروکار داشته‌اند، نسخه‌های پیش‌نویس و یا نهایی اثر هنری خود را در آن قرار داده و با خود حمل می‌کرده‌اند.

 

پوشه کار چیست ؟

 

 

 

 

تعریف پوشه کار(آلبوم پیشرفت تحصیلی ):
- آلبوم پیشرفت تحصیلی عبارت است از :
مجموعه‌ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است وبه عبارتیهمچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ  دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذارد

منظور نهایی معلم از پوشه کار

 

vاین است که بتواند با یاری جستن از این شیوه تصویری واضح و سه بعدی از
رشد مهارت ها ، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموزان ارائه نمایند . 

 

 
ضرورت استفاده از پوشه کار

به دانش آموز امکان می دهد تا  شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.

فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد.

به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید  خود ارتباط برقرار کند. و خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید. 

ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، معلمان و والدین است.

دانش آموز از طریق ارائه پوشه کار  فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد

 

 

 

شادی انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی  است .همین اقدام ،زمینه ی شادی ،نشاط و سرزنده بودن  دانش آموزان را فراهم می گرداند .

به معلم امکان می دهد تا  با مرور پوشه کار دانش آموز ،  قابلیت های وی را به درستی شناسایی برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.

به والدین امکان می دهد تا در جریان روند آموزش  فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.

انواع پوشه کار

فراورده‌ای :یعنی  پوشه کار بهترین کارها . که برای نشان دادن موفقیت‌های یادگیرنده تنظیم می گردد . 
فرایندی : پوشه کاری ست  که به منظور معرفی رشد پیشرفت دانش آموز به کار می رود .
فراورده‌ای - فرایندی : در این پوشه کار ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد . در واقع این نوع از پوشه کار مد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی می باشد .

مراحل تهیه پوشه کار

مرحله اول : سازماندهی و برنامه ریزی .

مرحله دوم : مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد.

مرحله سوم : مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد .

 


مرحله اول : برنامه ریزی و سازماندهی

v1- هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس را بیان  می نماید
v2-  متناسب با هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس ،ابزار مناسب پیش بینی می نماید .
v3- ملاک‌ها و سنجه های مورد انتظار برای هر نمونه کار را به اطلاع دانش آموزان   می رساند .
v4- با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید.
v5- مشخصات روی جلد را درج نماید
v6- برگ شرح حال  تهیه نماید
v7- تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد .
v8- تهیه نمون برگ های ارزیابی .
v9- تقسیمپوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز
v10- توجیه دانش آموزان و اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار .

1-  تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد
2- جمع آوری  محتوا  
 3- جمع آوری و انتخاب نمونه کار (شواهد )
 4- فرم فهرست محتوا تهیه نماید
 5-مدیریت نمون برگ خود ارزیابی ها

مرحله دوم :

 

تکمیل نمون برگ پیشرفت

تحویل پوشه کار به دانش آموز

 

ارائه بازخود

موردی

ادواری

 پایانی 


مرحله اول : برنامه ریزی و سازماندهی

معلم، برای تولید پوشه کاری مفید ،فعالیت زیر را انجام می دهد .

 1- هدف های هر درس را بیان  می نمایدو ابزار مناسب پیش بینی می نماید . عنوان مثال:

درس اول علوم پایه اول یعنی درس: « ما و اطراف ما » اهداف درس  :کودکان باید :

از حواس خود در شناسایی محیط اطراف استفاده کنند .

اجسام را از نظر شکل ظاهر ، صدا ، بو ، مزه ، رنگ و ویژگی های ظاهری مقایسه و طبقه بندی کنند .

با عوامل مؤثر در آسیب رساندن به این حواس آشنا شوند .

ابزار مناسب :شیوه سنجش مشاهده ای

 

2- با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید.

پوشه می تواند به صورت کلاسور ،پَروَندان ( زونکِن )، تلک (طلق )، تولیدی دانش‌آموز، کیسه پلاستیکی و…باشد . توصیه می گردد به منظور  بایگانی  موثر ،دست رسی آسان  و زیبایی ظاهری ، یک  نوع خاص تهیه یا تولید گردد .

3- مشخصات روی جلد را درج نماید .

روی جلد هر پوشه کار ، مشخصات : نام استان ، منطقه ، مدرسه ، سال تحصیلی و پایه تحصیلی نوشته شود .در شیرازه  پوشه کار، نام خانوادگی و نام دانش آموز نوشته شود که این کارجهت نگهداری الفبایی کل پوشه کارها ودسترسی سریع و آسان به آنها در قفسه مربوط،بسیار مهم می باشد  . ضمنا در پایه  اول علاوه بر اسم دانش آموز با عنایت به اینکه دانش آموز هنوز قادر به خواندن نیست بهتر است عکس او نیز در شیرازه پوشه کار الصاق گردد تا هنگام مشارکت ، با مشکلی روبرو نشود/.

 

 

 

4-تقسیمپوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز

 به منظورساماندهی فراورده‌ها وفرایند های دانش آموزان . در این لایه ها ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد .

 

6-   برگ شرح حال  تهیه نماید .

از آنجا که رویکرد های جدید در علوم تربیتی ، برای معلم در جریان آموزش، نقش یاری گر ،تسهیل کننده و فراهم آورنده ی فرصت ها را ، قایل هستند؛ لذا  معلم در انجام و ایفای این نقش ها به شناخت عمیق تر  و قابل دسترس تر ، و همچنین آگاهی از تفاوت های فردی دانش آموزان  نیازمند است.

 

 

7- تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . این شواهد شامل:آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد

8- تهیه نمون برگ های ارزیابی .
این نمون برگ ها عبارتند از :
نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز
نمون برگ ارزیابی معلم
نمون برگ ارزیابی والدین 
نمون برگ پیشرفت

 

 

9- توجیه دانش آموزان و اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار .

 10- ملاک‌ها و سنجه هایمورد انتظار برای هر نمونه کار را به اطلاع دانش آموزان     می رساند .

این ملاک ها باید  :

 

ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :    

بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...)

تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد .

فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد .

میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد .

نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید .

نو ،  جدید و ابتکاری باشد

 

1-  تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد
2- جمع آوری  محتوا  
 3- انتخاب نمونه کار (شواهد )
 4- فرم فهرست محتوا تهیه نماید

مرحله دوم :

 

تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . این شواهد شامل:آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد

ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :    

بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...)

تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد .

فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد .

میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد .

نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید .

نو ،  جدید و ابتکاری باشد

 

2 - جمع آوری  محتوا :
 

محتوای پوشه کار باید مجموعه ای از نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گردد.

}1) آزمون‌ها 2) تکالیف 3)  مشاهدات 4) تولیدات و سایر  موارد که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز  در جهت تحقق هدف های اموزشی و پرورشی باشد

 


3- انتخاب نمونه کار (شواهد )

 در مرحله جمع آوری شواهد، معلم با توجه به ملاک‌ها و سنجه هایی که تعیین کرده( در مرحله اول ) آثاری را که نمایانگر کوشش هاو پیشرفت های دانش آموزان در فرایند یادگیری است و بتواند به دانش آموز و اولیا در شناخت عملکرد و روند رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ نظرات خود را روی هر یک از آن شواهد ،ثبت و توسط دانش آموز و با کمک خود در  پوشه کار ،سازماندهی و نگهداری می نماید .

 

      فرم فهرست محتوا تهیه نماید  .

از آنجا که در هر پوشه کاری ، شواهد جمع آوری شده دانش آموز وسایر مستنداتی که معلم مناسب تشخیص می دهد ،قرار می گیرد ،گاهی لازم است معلم با صرف کمترین زمان ممکن، بتواند وضعیت موجود شواهد انتخابی را بررسی و بازخورد ارائه نماید

-  بهتر است نمونه کارهایی که جایگزین می گردند، عنوان آنها در فهرست پاک نشود بلکه با نشانه ای آنها را مشخص نماید. با این عمل، معلم به تلاش دانش آموز برای پیشرفت ، اطلاع و آگاهی پیدا می نماید .

  

فهرست محتوا

3- مدیریت نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز

زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می‌نماید و یا نمونه  کارهای خود را در پوشه قرار می‌دهد، یا با کنترل محتوای پوشه کار ، شواهد ضعیف خود را بهبود می بخشد , آگاهانه یا نا آگاهانه به ارزیابی از کار خود می پردازد و خود ارزیابی را ، که مهارت مهمی برای پیشرفت یادگیری است، فرا می گیرد .

 

4- تکمیل نمون برگ ارزیابی معلم

معلم در این نمون برگ ،نتیجه ارزشیابی های ادواری(دو ماهانه) از روند پیشرفت  دانش آموز را  درج می نماید

 


 5- ارائه و مدیریت نمون برگ ارزیابی والدین

ارتباط نزدیک، مداوم و مستمر دانش آموز با والدین فرصتی مغتنم به شمار می رود

پوشه کار به والدین امکان می دهد تا از روند آموزش و یادگیری فرزندشان مطلع شوند ، و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند .

 

مرحله سوم :
 مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد

 در این مرحله معلم با بررسی شواهد موجود در زمینه هر موضوع درسی در پوشه کار، و پیوند دادن آنها به یکدیگر ،پازل پیشرفت دانش آموز را به شکل :

 1) موردی :( به منظور ارائه راه حل و رهنمودهای کیفی لازم ، به شکل کتبی و شفاهی بعد از انتخاب هرنمونه کار دانش آموز ، در طول سال انجام می گیرد )

 

2) ادواری :( به منظور تعیین وضعیت دانش آموز با  اشاره به  موفقیت‌ها، نکات مثبت و همچنین کاستی‌ها و ضعف‌های یادگیری و جهت اطلاع  دانش‌آموز و هم والدین ،حد اقل هر ماه یک بار انجام می گیرد )

3 ) پایانی  (به منظور  اظهار نظر کلی در مورد  ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، ضعف‌های احتمالی و …  در فرم هایی تحت عنوان فرم پیشرفت و گزارش پیشرفت( کارنامه ) ، در پایان سال تحصیلی انجام می گیرد ) ترسیم و بازنگری می نماید  .

 

-  تکمیل نمون برگ پیشرفت

 ارزش و اعتبار پوشه کار به سنجش صحیح و علمی آن  توسط معلم بستگی دارد که معلم باید با اتخاذ شیوه مناسب ضمن ایجاد شرایط خود ارزیابی برای دانش آموزان و ارزیابی والدین و همچنین با انجام ارزیابی های مرحله ای که از روش تحلیلی و مبتنی بر ملاک ها و نشانگرهای روشن استفاده می کند ، به ارزیابی کلی از پوشه  با بهره گیری از تمام مراحل قبلی اقدام نماید.

 


چه کسانی ، چه وقت  و به چه منظوری  از پوشه کار و نتایج ارزیابی  آن  استفاده می کنند  ؟

دانش آموز

معلم

دانش آموز _ معلم

دانش آموز – دانش آموز

دانش آموز – گروه

دانش آموز – والدین

دانش آموز – معلم – والدین

مدیر واحد آموزشی

 

یک فعالیت

منابع

قره داغی ، بهمن ( 1388) .سنجش مشاهده ای شیوه ای نو در  خدمت ارزش یابی کیفی – توصیفی 

قره داغی ، بهمن و شکوهی مرتضی ( 1388) . مدیریت پوشه کار

قره داغی ، بهمن ( 1388). Power point کارگاه آموزش ارزش یابی توصیفی . تربیت معلم

تهیه وتنظیم :   بهمن قره داغی
مدرس کشوری  و مولف منابع
  ارزش یابی کیفی – توصیفی 

/ 10 نظر / 25 بازدید
صالحی

جناب استاد قره داغی حضور در کلاس شما برای بنده و همکاران بسیار مفید بود . وبلاک شما نیز بسیار غنی می باشد از اینکه کسی مثل شما اینهمه به فکر تغییر و تحول است بسیار خوشالم در پناه امام عصر باشید

فلاحی

سلام استاد بزرگوار وقت بخیر. [گل] روز پيوند اوليا و مربيان گرامي باد.[گل][گل][گل] شاد و سلامت باشید.[گل][گل][گل][خداحافظ]

منصور محمد پور

جناب آقای قره داغی استاد محترم سلام دیروز مدیر آموزش و پرورش منطقه از من دعوت کرد تا در جلسه ای دو جلد کتاب دریافتی در خصوص ارزشیابی کیفی توصیفی با عنوان های (( ارزشیابی کیفی - توصیفی ویژه اولیا و ارزش یابی کیفی توصیفی چیستی چرایی و چگونگی )) چاپ استان یزد را مطالعه و نظر خودم را به اطلاع ایشان برسانم بسیار خوشحال شدم که فرصتی دست داده تا کتاب دیگری را در این خصوص که مشغول تدریس نیز می باشم مطالعه خواهم کرد هنوز این خوشحالی وجود من منتشر نشده بود که با بازکردن کتاب اولیا و دیدن پیشگفتار کتاب که من همین پیش گفتار را که در کتاب سنجش مشاهده ای شما درج شده بود و بارها و بارها و بارها در کلاس برای همکاران خوانده بودم را مشاهده کردم و انگار تمام کرده زمین دور سرم چرخید دیدم مطالب شما را مونتاژ کرده و بی انکه کلیت داستان واره را فهم برده باشد سر ته آن را به هم دوخته و و به قول مشهور دوغ و دوشابی فراهم ساخته و .... دلم سوخت که چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با سردی خاصی کتاب ها را ورق زدم و رونویسی بدون حفظ امانت مطالب کتاب های شما و آقای دکتر حسنی و شکوهی را دیدم و ..... چرا اجازه می دهین آدم هایی از ا

پاسخ : بهمن قره داغی

دوست ارجمندم درود بر شما باشد در زندگي ملالي ملولتان نسازد و همواره بر مدار موفقيت عابر باشيد نگراني شما را براي خويش سرمايه مي دانم و به باوري اينگونه در خيابان پر از باغ و منظره و زيبايي ارزش يابي كيفي - توصيفي گام برخواهم داشت . كتاب را ديده ام و ..... ما بايد تلاش كنيم كه بتوانيم به دست معلم چراغي فروزان هديه كنيم و او را از بي راهه رفتن هاي احتمالي راهنما باشيم و.... هر كس اين انگاره را با خود همراه نداشته باشد بايد خود پاسخگو باشد قلم هم اخلاقي دارد هر نويسنده اي پيش از نوشتن بايد آن را فرا گرفته باشد شاد باشي

زهرا. م

ستاد ارجمند سلام علیکم مطلب ان دوست آگاه را خواندم و بسیار متاسف شدم که کسی یا کسانی به خود این اجازه را می دهند که اینگونه به این فضا پا بگذارند و باعث بد فهمی دیگران شوند به نویسنده یا نویسندگان آن کتاب از قول من بفرمایید که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست// عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری» حافظ و یا «برآستان تو غوغای عاشقان چه عجب// که هر کجا شکرستان بود مگس باشد» حافظ

عمران نجفی

با سلام به محضر استاد فرزانه و بزرگوار جناب آقای قره داغی مطالب موجود در وبلاگ حضرت عالی را مطالعه کردم بسیار جالب و ارزنده بود دستانتان پرقدرت وبه امید اینکه همیشه و در همه حال مطالب ارزنده و گرانبهای استاد ارجمند گره گشا و راه گشای مشکلات ما باشد .

فرشته رحیمی

با تشکر فراوان از شما امروز برای اولین بار به سایت شما آمدم از مطالب این سایت بسیار استفاده نمودم .من حدود 4سال است که طرح توصیفی را در کلاسم اجرا می کنم اما هنوز رضایت کامل از کارم ندارم و بسیار دوست دارم کسی که در این زمینه آگاهی کافی دارد مرا راهنمایی کند.