# نجفی

محمد علی نجفی ، ابری پر از باران بهاری !

  افسوس که نان پخته، خامان دارند اسباب تمام ، ناتمامان دارند دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر نجفی   ما فرهنگیان و همه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 164 بازدید