فراخوان مقاله

 

@Entesharat_zendeandishan

✍️ فراخوان مقاله :
????????
انتشارات زنده اندیشان  همایش ملی «سنجش برای یادگیری »  را  در مرداد ماه  سال جاری در تهران  ،با تجلیل از چهره ی نامیرای روانشناسی تربیتی ایران ،جناب آقای دکتر علی اکبرسیف برگزار می نماید .
✍️محورهای همایش :
1.تجارب زیسته معلمان در خصوص اجرای سنجش برای یادگیری (موفقیت ها و مشکلات)
2. جو کلاسی و سنجش برای یادگیری
3. چالش ها و کژ فهمی های جاری در باره سنجش برای یادگیری و ارائه ی راهکارهای عملی
4. کتاب درسی و سنجش برای یادگیری
5. برنامه درسی و سنجش برای یادگیری
6. راهبردهای تغییر نگرش ذینفعان ( با تاکید بر والدین)در خصوص سنجش برای یادگیری
7. آزمونهای مقیاس وسیع و سنجش برای یادگیری
8. کلاس های چند پایه و سنجش برای یادگیری ( با تاکید بر ارائه الگوی کاربست کلاسی )
9. چالش های اجرایی سنجش پرونده ای در سنجش برای یادگیری ( با تاکید بر راهکارها)
10. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شایستگی محور وسنجش برای یادگیری
11.سایر عناوین مرتبط با محورهای همایش .

✍️دوستانی که تمایل دارند در چهارچوب محورهای همایش،  مقاله بفرستند، آخرین مهلت ارسال مقاله25 تیرماه 1396 می باشد
??آدرس ارسال مقاله:

 

https://t.me/Bahmangharahdaghi/914

/ 0 نظر / 40 بازدید