ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

باز تاب بودن ها

 ارزشیابی کیفی - توصیفی به چند روایت  : http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/891 http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/893 http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/893 http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/894 http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/895 http://cl-sheshomiha.mihanblog.com/post/898  
/ 7 نظر / 75 بازدید

دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و عملکرد برای سال 1393

  نقشه مفهومی تولید دفتر       سخن آغازین / 1 صفحه اهـداف دوره‌ی ابتـدایی( اول تا ششم) 4 صفحه دستورالعمل چگونگی مراحل ثبت در دفتر  ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 465 بازدید

متن مصاحبه بهمن قره داغی با مجله شوق تغیر

الف) زمینه‌ی مشارکت فعال دانش‌آموز و والدین را در فرایند ارزش یابی فراهم می‌نماید. ب) در جمع‌آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 475 بازدید

برگزاری آزمون تراکمی پایانی ( مداد کاغذی) پایه ششم خرداد 93

دانش و یادگیری‌های هر یادگیرنده و مقایسه‌ی او با خودش و ارائه بازخورد‌های مناسب ِ به‌هنگام, تکیه نمود ،زمینه و ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 168 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست