ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

گزارش پیشرفت تحصیلی فرصت یا تهدید

  شکل اول دوم سوم درس کمی ( نمره) کیفی(رتبه) توصیف عملکرد قران 10 قابل قبول به درس قرآن علاقه دارد  و تلاش زیادی هم می کند  اما در خواندن آیات و عبارات ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 469 بازدید

توانا بود هر که دانا بود

در دنیایی  که دانشواطلاعات،محوررشدوتوسعه  تلقی می گردد  و  فرایندجهانیشدن،راهرابهسویجامعهایدانشمدارمیگشاید، دل دادن  و ماندن در الگوها و مهارت های که تاریخ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 88 بازدید

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری با هدف استقرار درست برنامه د روز یک شنبه 21 بهمن ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 84 بازدید

راهبردهایی برای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی

مدرسان محترم شوراهای راهبری ارزشیابی کیفی – توصیفی استحضار دارید که ارزشیابی کیفی – توصیفی، الگویی است که در ظاهر به ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 309 بازدید

راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) ارزشیابی کیفی توصیفی 6 پایه ابتدیئ

راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی جدید ارزشیابی کیفی – توصیفی در شش پایه ی دوره  ابتدایی  به استان ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 494 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست