ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

  در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای   عالی آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387آیین نامه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی دوره ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2737 بازدید

ورژن جدید (8.6) برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی

  ... بالاخره ورژن جدید (8.6) برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی که در آن اصلاحات مربوط به آیین نامه جدید گزارش پیشرفت تحصیلی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 212 بازدید

راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی

بخشی از مقدمه ویراست دوم : ... درست مثل گذشته! – شوربختانه هنوز، وقتی صحبت از یادگیری و آموزش به میان می‌آید، آن‌چه در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 117 بازدید

مقاله ای پژوهشی

  ارزشیابی کیفی- توصیفی ‘ همچنان شاهراه یادگیری                                                                                      ( دانلود فرمایید) نشریه نگاه . هفته سوم . خرداد 1394  
/ 3 نظر / 71 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست