ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

نرم افزار تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی (کارنامه) برای سال تحصیلی جدی

 ??همکاران عزیزنرم افزار تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی (کارنامه) برای سال تحصیلی جدید ۹۶.۹۷ در حال ویرایش است.تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

برگزاری کارگاه ارزشیابی توصیفی ابتدایی با حضور دکتر قره داغی در آباده

به گزارش نفیرنیوز، کارگاه ارزشیابی توصیفی ابتدایی با حضور مدرس کشوری در محل سالن اجتماعات یاس برگزار گردید.در این کارگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست