ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

دفتر :« مدیریت فرایندهای کلاس»نه تهدیدی ،که فرصتی برای معلمی

بهمن قره داغی Email: bahmangharahdaghi@yahoo.com                www.akt1388.persianblog.ir      برکسی پوشیده نیست که کلاس درس به عنوان کوچک ترین خرده سیستم اجتماعی در ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 523 بازدید

اخبار شرکت در همایش ارزشیابی کیفی - توصیفی

همایش ارزشیابی توصیفی در کاشان همایش ارزشیابی توصیفی در  بیجار همایش ارزشیابی کیفی - توصیفی در تهران منطقه یک همایش ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 103 بازدید

پوشه کار در یک نگاه

خرداد  ماه   1389 اجزاء و عناصر پوشه کار نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار  نمون‌برگ ارزیابی معلم نمون‌برگ ارزیابی والدین نمون‌برگ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 171 بازدید

نمون برگ های پوشه کار

قره داغی عنوان درس :                ردیف ابزار تاریخ ملاک های انتخاب ارزیابی 5 4 3 2 1 1                                                                                                                                                                     نمون برگ شرح حال نام و نام خانوادگی :   تاریخ تولد :   فرزند چندم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 1112 بازدید

کارگاه آموزشی : مدیریت پوشه کار/

       بازگشت صفحه ی اول کارگاه آموزشی   :  مدیریت پوشه کار/  گروه  : ١   اسامی گروه : ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی                                           فعالیت  ها  : ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 94 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست