پوشه کار در یک نگاه

خرداد  ماه   1389

اجزاء و عناصر پوشه کار
 • نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز
 • نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار 
 • نمون‌برگ ارزیابی معلم
 • نمون‌برگ ارزیابی والدین
 • نمون‌برگ پیشرفت
 • پوشه
 • جلد و مشخصات روی جلد
 • فهرست محتوا
 • برگ شرح حال
 • محتوا
پوشه
پوشه می تواند به صورت کلاسور ،پَروَندان ( زونکِن )، تلک (طلق )، تولیدی دانش‌آموز، کیسه پلاستیکی و…باشد .
مشروط بر اینکه بایگانی  موثر ،دست رسی آسان  و زیبایی ظاهری
 
جلد و مشخصات روی جلد
 • نام :
 • استان
 •  منطقه
 •  مدرسه
 •  سال تحصیلی و پایه تحصیلی
 • در شیرازه  پوشه کار:
 •  نام خانوادگی و نام دانش آموز 
تقسیمپوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز
 • ورزش
 • هدیه های آسمانی
 • رفتارهای اجتماعی و عاطفی
 • نمون برگ ها
 • قرآن
 • بخوانیم
 • بنویسیم
 • ریاضیات
 • علوم
 • هنر
برگ شرح حال
فهرست محتوی
فهرست محتوا
محتوا
نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز
نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز
نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار 
نمون‌برگ ارزیابی والدین
نمون‌برگ پیشرفت
مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد
 • موردی
 • ادواری
 • پایانی
تحویل پوشه کار به دانش آموز /اولیا
 
چه کسانی ، چه وقت  و به چه منظوری  از پوشه کار و نتایج ارزیابی  آن  استفاده می کنند  ؟
 • دانش آموز
 • معلم
 • دانش آموز _ معلم
 • دانش آموز – دانش آموز
 • دانش آموز – گروه
 • دانش آموز – والدین
 • دانش آموز – معلم – والدین
 • مدیر واحد آموزشی
/ 3 نظر / 62 بازدید
رجبعلی کاریزنوی

از این همه تلاش ودقت نظر شما متشکرم بیایید دو باره در آموزش وپرورش انگیزه برای تلاش ایحاد کنیم ودست در دست هم دهیم به مهر تا میهن خویش را آباد کنیم . قطره ای کوچک از حمع عظیم فرهنگیان

عارف قبله

سلام علیکم استاد اکه می شه از رنگهایی استفاده کنید که چشم خوانندگان را نزند باتشکر

basalam,bsyar motshakram az moarfe pooshe kar modatha fkr mekadame bayad pooshe tahey konam ke ahdaf amoozeshe ra moshakhas namayad k hoda ra shakeram ke be arzooy khod rsedam.s,mireshghy/shiraz