نمون برگ‌های مخصوص پوشه کار

??با توجه به مشکلات دانش‌آموز، معلم و مدرسه در خصوص تهیه و تکثیر نمون برگ‌های مخصوص  پوشه کار، انتشارات زنده اندیشان در راستای کمک به استقرار درست این برنامه و همراهی با مجریان محترم، در مجموعه‌ای با همین عنوان، مهم‌ترین نمون¬برگ¬های لازم  شامل «شرح‌حال»،«فهرست محتوا»،«خودارزیابی دانش‌آموز»، «ارزیابی والدین» و «پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش‌آموز بین دو نوبت» را به شکلی مناسب چاپ نموده است. این مجموعه را برای دانش آموزان مدرسه خود می توانید تهیه فرمایید .


????تلفن مرکز پخش:۰۹۱۲۱۴۳۸۱۱۵


@BahmanGharahdaghi

کانال تلگرامی

/ 0 نظر / 94 بازدید