دستورالعمل تشکیل شوراهای راهبری برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

بسم الله الرحمن الرحیم

تحول یک کلمه است . لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه ،یک دنیا کار نهفته است .

مقام معظم رهبری

1) عنوان :       دستورالعمل تشکیل شوراهای راهبری  برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی

 2) مقدمه:

    در دنیای امروز, که پیشرفت ها و تحولات سریع علم وتکنولوژی  پیوسته اتفاق می افتد ، آموزش کارکنان  به منظور رشد و بالندگی آنها و  همگامی و همراهی با تحولات مذکور ضرورتی انکار ناشدنی است.  در این راستا  وظیفه سازمان ها  با توجه به محدودیت های مالی و زمانی انتخاب کوتاه ترین و مناسب ترین راه برای رسیدن به اهداف است . یکی از این تحولات تغییر در نظام ارزشیابی تحصیلی است .کهدر  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،راهکار19 به استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی و در راهکار  6-8 به تقویت شایستگی های حرفه ای معلم اشاره مستقیم دارد . بر این اساس از آنجا که بیش از 12 سال از اجرای برنامه ارزشیابی تحصیلی –تربیتی در دوره ابتدایی تحت عنوان«ارزشیابی کیفی – توصیفی»می گذرد؛ یافته های مشاهدات علمی، بازدیدهای سراسری معاونت ابتدایی از استان ها ، مصوبات دبیرخانه و شورای مشورتی و همچنین نتایج اخیر طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، بیانگرآن است که با چالش ها و مشکلاتی از جمله:

 • عدم وحدت رویه بین مدرسان استان؛

 • آموزش ناکافی معلمان؛

 • آشنایی محدود عوامل اداری به اهداف برنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی؛

 • کمبود منابع آموزشی قابل کاربست کلاسی؛

 • آشنایی حداقلی والدین با برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی؛

 • ضعف اجرای برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس غیر دولتی؛

 • اجرای ناقص برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس خارج از کشور؛

 • نبود حلقه های علمی – ارتباطی برای تسهیل در انتقال تجارب  علمی – تجربی؛

 • نبود الگوی کاربست کلاسی مشخص در کلاس های چندپایه؛

 • عدم به روز رسانی آیین نامه ارزشیابی کیفی – توصیفی ؛

  فرا روی استقرار این برنامه می باشد .لذا برای عبور از هر کدام از این مشکلات و مساله های موجود، و تحقق  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، باید برنامه های راهبری روشن و قابل کاربستی را ارائه نمود . در این راستا معاونت آموزش ابتدایی به منظور دستیابی به :

o توسعه و استقرار مؤثر برنامه؛

o ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه؛

o بهبود کیفیت فرایند  انتقال محتوای برنامه ؛

o تغییر نگرش جامعه (معلم ،اولیا و مسئولین )در زمینه سنجش، ارزشیابی و چگونگی مواجهه با نتایج آن ؛

o روزآمد سازی دانش مدرسان استانی با برگزاری جشنواره ، همایش و کارگاه‌های آموزشی؛

o نظارت بالینی بر اجرای دوره های ضمن خدمت استانی و منطقه ای ؛

o اطلاع رسانی و تعامل پیوسته با مدرسان استانی؛

اقدام به تشکیل شورای راهبری برنامه ی ارزشیابی کیفی – توصیفی در سه سطح ستاد، استان و منطقه(مدرسه ای ) نموده است .

3) تعاریف   :

1/3) کار گروه  تخصصی ارزشیابی  کیفی – توصیفی کشوری: عبارتند از تیمی متشکل از صاحب نظران و متخصصین ارزشیابی تحصیلی که با مدیریت و نظارت  گروه ارزشیابی فرایندهای آموزش و یادگیری دفتر آموزش دبستانی  ضمن ارائه مشاوره های علمی ،برنامه های راهبری  را  جهت بهبود و اصلاح برنامه  ارزشیابی کیفی -توصیفی ،پیش بینی و طراحی  می نمایند .

2/3) تعریف  مدرسان:

  • الف)  مدرسان کشوری:  عبارت  است از 96 نفر ( 3 نفر از هر استان )مدرس خبره ، آگاه و با تجربه  که قبلا به عنوان مدرس کشوری دوره ارزشیابی  کیفی – توصیفی را گذرانیده اند و اینک توسط معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استانها ،انتخاب و معرفی شده اند .

  • ب)  مدرسان  استانی :  عبارت است از 3600 نفر مدرس خبره و آگاه و با تجربه از مناطق کشور  ( از هر منطقه به طور مینگین 5 نفر) که توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق به استان معرفی می گردند . (- اولویت انتخاب با  مدرسان قبلی ارزشیابی کیفی – توصیفی و همکارانی که  عضو گروه های آموزشی استان و منطقه می باشند است / در انتخاب جامعه ساده تر این است که  برای هر 17 واحد آموزشی- با در نظر داشتن درجه واحد آموزشی-  یک مدرس انتخاب و معرفی گردد)

  • پ)  مدرسان منطقه ای( مدرسه ای) : عبارت است از 5 نفر مدرس منطقه که دوره آموزشی را در استان گذرانیده و وظیفه دارند  اطلاعات دریافتی را به  معلمان 17 واحد آموزشی(نسبت به درجه واحد آموزشی  یعنی در  تعیین جامعه ، تعداد معلم مد نظر قرار گیرد ) منتقل نمایند.

   3/3)تعریف  شورای راهبری  : عبارتند از افرادی مسئول، مطلع، ذی ربط و ذی نفع(  به شرحی که در ادامه آمده  است ) در سه سطح کشور ، استان و منطقه. تمام تصمیمات توسط این حلقه به اجماع گرفته و قابل اجرا خواهد بود .

   4/3)دبیرخانه ارزشیابی کیفی –توصیفی:  عبارت است از بازوی کمکی و مشورتی دفترآموزش دبستانی که با مجوز معاونت ابتدایی برای یک سال تحصیلی در یک استان  و با مشارکت فکری گروه های آموزشی کل کشور تشکیل می شود . این دبیر خانه برای سال تحصیلی 94/93 در آذر بایجان غربی تشکیل شده است .

   5/3) دوره ضمن خدمت : منظور از دوره در این دستور العمل عبارت است از  گرد همایی 24 ساعته گروهی از معلمان یا مجریان برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی( حد اکثر 40 نفر)  که به روش حل مسئله ( کاملا فعال )در یک فضای مناسب به منظور افزایش مهارت های شغلی و حرفه ای و پیدا کردن راه کار منطقی و اصولی کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در عمل ، دور هم جمع می شوند .

     انچه در هر کارگاه انتظار است اتفاق افتد عبارت است از:

 • مبانی نظری ( یک ششم کل زمان کار گاه)؛

 • بحث گروهی و کار  عملی در گروه های کوچک ( چهار ششم زمان کار گاه )؛

 • جلسه ارائه کار عملی گروه ها و مشارکت جمعی در نقد و بررسی آنها  ( یک ششم زمان).

 4) جدول و  نمودار مفهومی  شورای راهبری  برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

1/4) جدول اجرایی

 

 

استان

تعداد مدرس کشوری

تعداد مناطق

تعداد مدرس استانی

پوشش واحد آموزشی

شماره نامه ابلاغ اعتبار  به استان در مورخ93/4/1

اعتبار تخصیص یافته

 

 

اذربایجان شرقی

3

39

195

259

200/56887

245000000

   

اذربایجان غربی

3

24

120

3018

200/56888

399000000

   

اردبیل

3

19

95

1419

200/56890

213500000

   

اصفهان

3

40

200

2538

200/56928

329000000

   

البرز

3

8

40

763

200/56930

161000000

   

ایلام

3

14

70

692

200/56954

147000000

   

بوشهر

3

17

85

801

200/56955

91000000

   

چهارمحال و بختیاری

3

17

85

971

200/56956

213500000

 

خراسان رضوی

3

47

235

4675

200/56884

416450000

   

خراسان شمالی

3

9

45

1097

200/56959

228000000

 

خراسان جنوبی

3

12

60

1193

200/56960

210000000

   

خوزستان

3

39

195

4254

200/56961

581000000

   

زنجان

3

14

70

1019

 

200/56962

101500000

 

سمنان

3

11

55

408

200/56963

140000000

   

سیستان و بلوچستان

3

32

160

3804

200/56964

497000000

   

شهر تهران

3

19

95

1730

200/56966

371000000

                   

 

 

 

 

استان

تعداد مدرس کشوری

تعداد مناطق

تعداد مدرس استانی

پوشش واحد آموزشی

شماره نامه ارسالیبه استان در مورخ93/4/1

اعتبار تخصیص یافته

 

 

شهر ستانهای تهران

3

20

100

1426

200/56972

437500000

   

فارس

3

59

295

3806

200/56973

336000000

   

قزوین

3

14

70

820

200/56974

105000000

   

قم

3

7

35

534

200/56975

98000000

   

کردستان

3

16

80

1880

200/56976

140000000

   

کرمان

3

32

160

3000

200/56977

290500000

   

کرمانشاه

3

24

120

2327

200/56978

158000000

   

کهگیلویه و بویر احمد

3

13

65

1630

200/56979

210000000

   

گلستان

3

14

70

1224

200/56980

147000000

   

گیلان

3

33

165

1996

200/56982

129500000

   

لرستان

3

24

120

2643

200/56984

154000000

   

مازندران

3

32

160

1976

200/56985

217000000

   

مرکزی

3

15

75

1120

200/56987

11

2000000

   

هرمزگان

3

22

110

1909

200/56988

199500000

 

همدان

3

19

95

1458

200/56989

164500000

   

یزد

3

15

75

676

200/56990

35000000

 

جمع

96

720

3600

60066

 

7277500000

/ 0 نظر / 200 بازدید