پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

توهمی به نام بازگشت نمره به کارنامه دانش‌آموزان ابتدایی

ارزشیابی کیفی توصیفی الگویی است که هدف آن کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر  اهداف آموزشی و فراهم آوردن ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 51 بازدید