پست های ارسال شده در آدر سال 1393

در برگزاری دوره باز آموزی ارزشیابی کیفی- توصیفی برای معلمان شتابزدگی ممنوع

قابل توجه مدرسان محترم شوراهای راهبری ارزشیابی کیفی - توصیفی استان و مناطق : مدرسان مناطق برای انتقال محتوای دریافتی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 62 بازدید

قابل توجه مدرسان محترم کشوری برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی :

مدرسان محترم کشوری برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی توجه نمایند که دوره 24 ساعته باز آموزی ارزشیابی کیفی توصیفی  را  به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 68 بازدید

دستورالعمل تشکیل شوراهای راهبری برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

بسم الله الرحمن الرحیم تحول یک کلمه است . لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه ،یک دنیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 395 بازدید

منابع مفید و قابل کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی - توصیفی

آخرین منابع مفید و قابل کاربست کلاسی در خصوص ارزشیابی کیفی - توصیفی تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفی.  بهمن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 113 بازدید