پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

متن مصاحبه بهمن قره داغی با مجله شوق تغیر

الف) زمینه‌ی مشارکت فعال دانش‌آموز و والدین را در فرایند ارزش یابی فراهم می‌نماید. ب) در جمع‌آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 440 بازدید