پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

برگزاری آزمون تراکمی پایانی ( مداد کاغذی) پایه ششم خرداد 93

دانش و یادگیری‌های هر یادگیرنده و مقایسه‌ی او با خودش و ارائه بازخورد‌های مناسب ِ به‌هنگام, تکیه نمود ،زمینه و ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 158 بازدید