پست های ارسال شده در آدر سال 1392

چه وقتی،از چه نوع بازخوردی استفاده کنیم؟

 بازخوردهای کتبی ...    از یاد نبریم که بازخوردهای فرایندی شفاهی از زیباترین و ماندگارترین بازخوردها هستند . این بازخوردها،عبارتند از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 74 بازدید