پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

برخی از اولویت های آقای دکتر فانی در آموزش و پرورش ابتدایی

  برخی از اولویت های که وزیر آموزش و پرورش ( آقای دکتر فانی یا هر کس دیگری ) در دوره ابتدایی بایسته ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 68 بازدید

محمد علی نجفی ، ابری پر از باران بهاری !

  افسوس که نان پخته، خامان دارند اسباب تمام ، ناتمامان دارند دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر نجفی   ما فرهنگیان و همه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 164 بازدید