پست های ارسال شده در آدر سال 1390

ارزشیابی کیفی- توصیفی در پایه های چهارم و پنجم نیز در سال تحصیلی92/91 اجر

بنابراین به اطلاع می رساند  ارزشیابی کیفی- توصیفی  بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در پایه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 72 بازدید