پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

کارگاه بین المللی شماره ( 3 ) ارزش یابی کیفی -توصیفی

  با عنایت به اینکه فرصت محدودی پیشرو داریم و ممکن است پاسخ به سوالات این کارگاه برای اقدام همکاران مهم باشد  ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 206 بازدید