پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

اخبار شرکت در همایش ارزشیابی کیفی - توصیفی

همایش ارزشیابی توصیفی در کاشان همایش ارزشیابی توصیفی در  بیجار همایش ارزشیابی کیفی - توصیفی در تهران منطقه یک همایش ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 101 بازدید

پوشه کار در یک نگاه

خرداد  ماه   1389 اجزاء و عناصر پوشه کار نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار  نمون‌برگ ارزیابی معلم نمون‌برگ ارزیابی والدین نمون‌برگ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 161 بازدید

نمون برگ های پوشه کار

قره داغی عنوان درس :                ردیف ابزار تاریخ ملاک های انتخاب ارزیابی 5 4 3 2 1 1                                                                                                                                                                     نمون برگ شرح حال نام و نام خانوادگی :   تاریخ تولد :   فرزند چندم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 847 بازدید

کارگاه آموزشی : مدیریت پوشه کار/

       بازگشت صفحه ی اول کارگاه آموزشی   :  مدیریت پوشه کار/  گروه  : ١   اسامی گروه : ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی                                           فعالیت  ها  : ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 91 بازدید