محمد علی نجفی ، ابری پر از باران بهاری !

 

افسوس که نان پخته، خامان دارند

اسباب تمام ، ناتمامان دارند

دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر نجفی

  ما فرهنگیان و همه ی کسانی که فردای فرزانگی فرزندان این سرزمین متمدن را، دوست دارند و عشق می ورزند  نیز، چون شما ،در حیرتیم که،

 چرا برخی دوست می دارند ،دوغیاری در آموزش و پرورش ادامه داشته باشد؟ . چرا .... 

/ 3 نظر / 168 بازدید
آنوتا

سلام براستادگرانمایه این حقیرهم دربهت وحیرتم که مجلس بدشورایی کرد.امیدبوددکترنجفی وزیرشوندتاقسمتی ازآلام نظام آموزش وپرورش رابکاهدوامیدرادراین نظام زنده گرداندتنهایک رای کافی بودتالرزه ای بربساط نابسامانی های نظام آموزش وپرورش واردشوداما افسوس...

سيد نجم الدين

سلام استاد متاسفانه نمایندگان ملت بدون توجه به برنامه کاری ارائه شده توسط دکتر نجفی رای مخالفت را صادر نموده اند بدون شک از برخی از آقایان سوال شود چرا رای مخالف داده اید قطعا پاسخ مناسبی نخواهند داشت. امید آنکه این مسئولیت در اختیار فرد با تدبیر دیگری قرار گیرد که بتواند مشکلات فرا رو را از سر راه بردارد.

آسمان

سلام آقای قره داغی . من هم از این اتفاق متاسف شدم . باید منتظر آینده بود ...