نقشه ی اجرای دوره ی ضمن خدمت 30 ساعت

   وقت تمامبازگشت صفحه ی اولوقت تمام

نقشه ی اجرای دوره ی ضمن خدمت  30 ساعت

 }مبانی نظری    5 ساعت

منبع:

·        راهنمای اجرای ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس درس  .  محمد حسنی .    ( 1388) .

 
}پوشه  کار   5  ساعت
منبع:

·        مدیریت پوشه کار ، جورچین دانستن ، توانستن و به کاربستن در ارزش یابی کیفی – توصیفی . مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی ( 1388) .

 
oآزمون مداد کاغذی  3 ساعت
منبع:

·        بهبود یادگیری با آزمون های مداد و کاغذی  ، بهمن قره داغی  ( 1389).

 

oآزمون عملکردی   3 ساعت
 
oسنحش مشاهده ای   4 ساعت
منبع:

سنجش مشاهده ای شیوه ای نو در  خدمت ارزش یابی کیفی – توصیفی  . بهمن قره داغی  ( 1388).

oخود سنجی و همسال سنجی   2 ساعت
oبازخورد    4 ساعت
منبع:

·        مدیریت بازخورد .  شکوهی مرتضی و بهمن قره داغی  ( 1389).

}آیین نامه    2 ساعت
منبع:
راهنمای آیین نامه ارزش یابی کیفی - توصیفی  ، ( 1388

کارنامه      2 ساعت

/ 3 نظر / 23 بازدید
فرشاد

سلام استاد گرامی می خواستم ببینم چطوری می توانیم آثار زیر را تهیه کنیم . 1 - بهبود یادگیری با آزمون های مداد و کاغذی ، بهمن قره داغی ( 1389). 2 - مدیریت بازخورد . شکوهی مرتضی و بهمن قره داغی ( 1389).

فرشاد

سلام استاد گرامی می خواستم ببینم چطوری می توانیم آثار زیر را تهیه کنیم . 1 - بهبود یادگیری با آزمون های مداد و کاغذی ، بهمن قره داغی ( 1389). 2 - مدیریت بازخورد . شکوهی مرتضی و بهمن قره داغی ( 1389).

محمود بتوان

باسلام،در رابطه باجدول شماره 5دفتر فرایندهای کلاسی در صورتی که فضا ناکافی باشد چه راه حلی پیشنهاد می شود.وآیاثبت مقیاس های درجه بندی (خیلی خوب،خوب...)برای هر دانش آموز لازم است؟