متن مصاحبه بهمن قره داغی با مجله شوق تغیر

الف) زمینه‌ی مشارکت فعال دانش‌آموز و والدین را در فرایند ارزش یابی فراهم می‌نماید.

ب) در جمع‌آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع و جدید برای افزایش اعتبار اطلاعات استفاده می‌نماید.

ج) معلم و شورای مدرسه با جمع‌بندی، تحلیل و تفسیر دقیق اطلاعات و با توجه به ابعاد مختلف یادگیری و عاطفی و مهارتی درخصوص ارتقاء دانش‌آموز به پایه‌ی بالاتر تصمیم‌گیری می‌نمایند.

د) از نتایج سنجش و ارزش یابی در رفع موانع یادگیری دانش‌آموز در طول فرایند یاددهی- یادگیری استفاده می‌شود.

هـ) باتسهیل شـرایط ارتقاءومداخله‌های مناسـب درزمان مقتضی‌ از افت تحصیلی تا حد قابل‌توجهی جلوگیری می‌نماید.

و) متناسب با نیاز دانش‌آموزان از بازخوردهای توصیفی با عبارت‌های واضح و روشن که منجر به تشویق و ترغیب دانش‌آموز برای تلاش بیشتر شود استفاده می‌شود.

ز) در جهت تقویت فعالیت‌های گروهی تلاش می‌نماید.

 با این مقدمه می خواهم عرض کنم که که بر خلاف ارزشیابی سنتی یا دقیق تر ، ارزشیابی غیر کیفی- توصیفی که معلم برای گزارش عملکرد تحصیلی دانش آموز به آزمون تراکمی مداد -کاغذی سرنوشت ساز ،که در پایان آموزش و بدون توجه به شرایط روانی بچه و... تکیه می کرد ، امروزه همکاران مجری برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی هر وقت بخواهند از عملکرد دانش آموز، یا از رشد مهارت‌ها، توانایی‌ها و دانش و نگرش او گزارشی ارائه نمایند، ضمن اینکه از دریافت های حسی شخصی خود یاری می گیرند، به همه ی شواهد یادگیری دانش آموز که اشاره کردم معلم با ابزارها و شیوه های مختلفی در فرایند آموزش ،هدفمند ، آگاهانه و منظم انتخاب ،جمع‌آوری و ،در جایی به نام پوشه کار سازماندهی نموده اند ،مراجعه می نمایند و با آگاهی کافی ازمیزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش‌آموز،قضاوت خودشان را به شکل کتبی یا شفاهی ارائه خواهند داد .

 

3-چگونه می‌توان بین نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی و عملکرد معلمان ارتباط بر قرار کرد؟

امروزه در شرایطی که در دنیا، معلم را در جریان یاددهی - یادگیری، تنها عامل انتقال‌دهنده‌ی دانستنی‌ها نمی‌دانند، بلکه او را به‌عنوان عاملی تسهیل کننده ی شرایط برانگیزاننده و هدایت‌کننده،باور دارند؛  و کلاس نه مکانی برای سخنرانی و اظهار فضل ،که کارگاه آموزش و یادگیری زندگی است ؛بنابراین به میزانی که معلم به این وظیفه خوب عمل کند،نتیجه آن نیز که تقویت یادگیری ماندگار دانش آموز است نیز قابل مشاهده است  بنابراین عملکرد درست معلم بر نتایج ارزشیابی تاثیر دارد .به عنوان نمونه نتایج حاصل از ارزشیابی معلمی که به یادگیری مشارکتی ، به جای توجه صرف به بازده یادگیری،  توجه ویژه و آگاهانه دارد، با معلمی که عابر این عرصه ها نیست قاعدتا تفاوت دارد .   

 

4-عده ای می‌گوینددرارزشیابی کیفی – توصیفی مردودی وجود ندارد و ارزیابی عملکرد در مورد دانش‌آموزانی که با این روش تحصیل می‌کنند به طور دقیق امکانپذیر نیست. در این باره چه نظری دارید؟

این عده احتمالا نمی دانند که علاوه بر مقیاس خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول  و نیاز به تلاش و آموزش بیشتر ، مقیاس پنجمی نیز  با عنوان نیاز به تلاش و آموزش مجدد  نیز وجود دارد که اگر دانش آموز  به اهداف یادگیری پایه ای که در آن به تحصیل مشغول است ، نرسیده ، طول دوره آموزش در آن پایه را برای او با کمک این مقیاس به قدر  دوازده ماه دیگر افزایش می دهند . پس مردودی هست .

  اما وقتی از یک زاویه تخصصی  بخواهم به  این پرسش پاسخ بدهم من معتقدم در دوره ابتدایی ،مردوی به معنای سنتی آن وجود ندارد  این بدان معناست که اگر معلم ابتدایی با چیستی و چرایی و چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی آنگونه که می خواهیم باشد ، آشنا شود یعنی کاربرد ابزارها را متناسب با اهداف فهمیده باشد و  و بازخورد توصیفی در فرایند آموزش را خوب درک و اجرا کند و از تکالیف و مداخله های مناسب ، یاری بگیرد و ... بی تردید  فراوانی دانش آموزانی که از مقیاس پنجم استفاده خواهند کرد انگشت شمار خواهد شد .

من نمی دانم این چه حرفی و چه باوری است که معلم در گذشته  تنها با ازمون  مداد - کاغذی ، می توانسته در خصوص پیشرفت تحصیلی و سرنوشت یادگیری یک دانش آموز می توانسته قضاوت کند و اعتراضی به او نبوده لیکن در  چرا امروز که موقعیت ارزش یابی با موقعیت آموزش ،یکی شده و معلم با کمک ابزارهای مختلف متناسب با اهداف ،از میزان یادگیری فرایندی دانش آموز شواهد معنا دار  هدفمندی را مستند دارد و از  واقعیت یادگیری دانش آموز اطلاع و آگاهی کافی دارد آن وقت شک داشته باشیم بگوییم  ممکنه نتواند قضاوت درست اعمال کند!! جل الخالق .....

 

 5. آیا با این که تا پایه پنجم ارزشیابی کیفی - توصیفی داشته باشیم و بعد یک باره ششم ارزشیابی کمی شود و عملکرد معلمان بر اساس نتایج بچه‌ها در امتحانات پایانی ششم سنجیده شود، موافقید؟

موافق بودن یا نبودن مشروط به چیست؟ آیا نباید عالمانه از خود  بپرسیم که چرا ارزشیابی کیفی توصیفی در ابتدایی اجرا می شود ؟ پاسخ عالمانه است که دامنه موافقت یا مخالفت را تعیین می نماید . به نظر من  و با علم وآگاهی  اندکی که به همه ویژگی های روانی ، عاطفی و نگرشی دانش آموزان ابتدایی دارم ،معتقدم پایه ی ششم هم در شرایط فعلی، یکی از پایه های ابتدایی است؛ لذا با توجه به خواستنی های اسناد بالادستی‌ آموزش و پرورش  مثل سند برنامه درسی ملی ، سند تحول بنیادین و... ارزشیابی کیفی – توصیفی در همه پایه ها  بهتر است اجرا شود ودر نتیجه  پایه ششمیها نیز، تافته ای جدا بافته از سایر پایه ها نیستند . 

  

6-چرا  پس از چندین سال از برنامه  ارزشیابی  کیفی - توصیفی، هنوز این برنامه در بین والدین و معلمان خیلی جای خودش را باز نکرده است.؟

شما هم می دانید که  تغییر در نگرش ، یکی از زمان سوز ترین تغییرهاست . تغییر در نگرش ،بسیار آهسته و آرام و لاکپشتی اتفاق می افتد وقتی  یک نگرش در یک بازه زمانی شکل می گیرد بی تردید برای جایگزین کردن نگاه دیگری، همان زمان و شاید هم  بیشتر، وقت نیاز است چنانکه سعدی نیز می گوید :

سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل

بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران .

به زعم من میزان تغییراتی که در این خصوص در نگرش ذینفعان ایجاد گردیده  با توجه به شرایط جامعه و نوع حمایت های درون سیستمی ، خوب است . گرچه باید تلاش کرد و سرعت را بالا برد  لیکن برداشت این محصول ،با نگاه انقلابی و  انجام کار یک شبه امکان پذیر نیست . شما می دانید که اموزش و پرورش با اینکه هسته مرکزی سایر سازمان هاست اما فقیر است به رسانه ملی دسترسی ندارد تا بتواند در شرایطی که  بعد شفاهی و شنیداری جامعه قوی تر است از این ظرفیت استفاده کند و  با مخاطبانش تعامل داشته باشد . ظرفیت های موجود در اختیار ،نتیجه ای بهتر از اینها را در پی ندارد .

اما از زاویه ی دیگری بهتر است  پاسخ پرسش شما را بدهم ان اینکه شنیده اید که می گویند : «حرمت امام زاده به متولی آن است»از این مثل منظورم این است که می خواهیم بدانیم برنامه  ارزشیابی کیفی – توصیفی در طول سال هایی که آن را داریم اجرا می کنیم چقدر از حمایت مسئولین رده های بالا برخورداربوده؟  گرچه ده سال از برنامه ارزشیابی می گذرد اما  باور کنید در چهار سال گذشته ,تمام تلاش ما مدرسین صرف نگه داشت آن شد و در نتیجه در جهت استقرار آن و کاربست کلاسی ، و طراحی الگوهایی آمایشی درخور ، کاری و گامی نتوانسیم برداریم. دوره تربیت و تامین مدرس کشوری می بایست اجرا می کردیم و البته تلاش بسیار نیز کردیم، اما نتوانستیم! یعنی بودجه آن تامین نشد و  هر جا مراجعه کردیم به در بسته خوردیم. بنابراین معلمی که مجبور بود، برنامه را اجرا کند ناچارا از مدرسی می بایست  می آموخت که خود دوره روزامد را ندیده بود . منابع هم تولید شد اما دسترسی معلم را به آن محدود کردند، اینها همه عوامل موثر اند نباید نادیده گرفته شوند . حالا که دولت محترم تدبیر و امید روی کار هست، انتظار تدبیر درست علمی و پشتیبانی امیدوارکننده داریم . اگر کسی یا کسانی از اهل ریاست ، در خصوص اثربخشی این رویکرد از ارزشابی نیز، شک دارند ،من توصیه می کنم به  نتایج بیش از صد پژوهش ملی و استانی دوره ارشد و دکترا  مراجعه کند و با انجام یک فراتحیل هرچه حاصل شد همان کنند.  من به اینده، البته با شناختی که از وزیر محترم و معاونین و مدیران کل ایشان داریم امیدوارم و  چشم به فردا دوخته و خوش بینم که گام های موثری در جهت تغییر نگرش جامعه و بهسازی منابع انسانی  پس پیش خواهیم برداشت .

  

7-آیا عملکرد چندین ساله برنامه از طرف کسانی که با آن مواجه هستند مانند اولیای مدارس، خانواده ها و حتی دانش آموزان مورد ارزیابی و فرارگرفته است؟

در تمام پژوهش هایی که پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی اجرا نموده است ، نظر و نگاه اولیا و دانش آموزان  نیز دیده شده و اگر غیر از این بود ماندگار نمی شد .

  

8-آیا برای حل مشکلاتی که برنامه تا به امروز با آن مواجه بوده‌،با توجه به بازخورد‌های آن، تدا بیری در نظر گرفته شده است؟

ما بیش از یک سال است با تکیه بر یک رویکرد علمی ، تصمیم گرفتیم از خواستنی های فردی  و دریافت های حسی و نمونه هایی که به تصادف - چه موافق یا چه مخالف - برای ما روایتگر وضعیت ارزشیابی هستند، بگذریم و مسیر حرکت ما همان مسیری باشد که پژوهش ها ترسیم می کنند بنابراین با بررسی هایی که به عمل آمد مشخص شد مهمترین  آسیب های فعلی فرا روی استقرار درست و مطابق با اهداف  ارزش‌یابی کیفی -  توصیفی عبارتند از :

 • عدم تغییر نگاه و نگرش جامعه فرهنگی و اولیاء

 • تراکم بیش از حد دانش‌آموزان در کلاس درس

 • عدم آشنایی معلمین به ابزارها و نقش آنها در جمع آوری اطلاعات

 • ناکارآمد بودن آموزش‌های خدمت معلمان به دلیل عدم تسلط مدرسان استانی به موضوع

 • کمبود منابع مطالعاتی و آموزشی در حوزه‌ی ارزشیابی

 • نبود معیارهای عینی برای جمع‌بندی عملکرد دانش‌آموزان در پایان هر نوبت تحصیلی

 • ابهام در مفاد آیین نامه‌ها و مقررات و ضوابط اجرا

 • نبود نظارت کافی بر اجرای برنامه

 • عدم هماهنگی در اجرا بین معلمان و مسؤولان

 • هماهنگ نبودن مجریان برنامه در استان‌ها

 • ابهام در درجه‌بندی‌های عملکرد و شناسایی جایگاه واقعی دانش‌آموزان؛ ارتقای سلیقه‌ای دانش‌آموز بر پایه‌های بالاتر تحصیلی

 • تدریس متفاوت مدرسان در ضمن خدمت معلمان

 • ناهماهنگی بین آموزش سنتی و ارزشیابی  مدرن

  که ما در معاونت  جدید ابتدایی برای گذر از آنها داریم برنامه های راهبردی مناسبی طراحی و اجرا می کنیم. مثلا برای این تابستان  93 درخواست تامین مدرس کشوری نموده ایم و با توجه به شرایط موجود این راه کوتاه رسیدن به بخشی از خواسته ها و عبور از بسیاری مشکلات می دانیم .همچنین تشکیل  دوره های باز آموزی برای  مدرسان قبلی ، معلمان ، معاونین و مسئولین مناطق  و برگزاری کارگاه های آموزشی ، آموزش از طریق  صدا و سیما و ....راهبردهای دیگری است که به قول اهل سیاست همه یاین گزینه ها روی میز ما چیده شده ! تا چه پیش آید .

   

  9- می دانید که امسال برای 30 درصد دانش آموزان مشمول برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی نیز آزمون تراکمی پایانی ( مداد کاغذی) برگزار می شود در این خصوص چه توصیه ای دارید .

  من در وبلاگ شخصی خودم  نیز  دغدغه ها و نگرانی هایم را بیان نمودم و  همچنین توصیه های لازم را در این زمینه  یادآور شده ام  که باز  تکرار می کنم  گرچه راه سختی طی شد تا توانستیم آیین نامه آزمون پایه ششم را به جایی که هست – والبته تا خواستنی ها فاصله فراوانی نیز دارد - برسانیم و بی تردید باید در سال های آتی که صد در صد دانش آموزان پایه ششم, توصیفی خواهند بود, الگویی دیگری ورای آنچه امسال اجرا می کنیم را در پیش بگیریم و می گیریم  لیکن امسال آنچه هست و مصوب شده باید اجرا کرد . یعنی باید آزمون‌های مداد – کاغذی را اجرا کنیم  که البته تاریخ آموزش و پرورش رسمی نشان می‌دهد که همواره معلمین از آزمون‌های مداد – کاغذی برای دست یابی به نیم‌رخ روشنی از میزان یادگیری دانش‌آموزان، تصمیم سازی نزدیک به واقعیت، طراحی آموزش‌های تکمیلی و بعدی، وهمراه داشتن پیش‌پندارهایی که اهداف و انتظارات برنامه درسی محقق گشته، کمک شایان توجهی گرفته‌اند.لیکن  در ارزشیابی کیفی – توصیفی هنگامی که معلم، به آزمون‌های مداد- کاغذی ، نه به‌عنوان ابزاری تمام و کمال بلکه به عنوان یک ابزار  آنهم متناسب با اهداف و انتظارات آموزشی و نه برای  فاصله‌بندی و رتبه آفرینی در کلاس و وسیله‌ای برای مقایسه‌ی هر دانش‌آموز با همسالانش، بلکه برای کسب آگاهی از میزان یادگیری‌های هر یادگیرنده و مقایسه‌ی او با خودش و ارائه بازخورد‌های مناسب ِ به‌هنگام, تکیه نمود ،زمینه و بستر مناسب برای یادگیری‌های بعدی او فراهم خواهد ساخت. در این شرایط است که باور می‌کنیم آزمون‌های مداد – کاغذی،-  به عنوان یک ابزار در کنار سایر ابزارها - اطلاعاتی را ارائه می نماید که در جهت یادگیری و یا بهبود یادگیری ،چراغ اطمینان  ارزش‌یابی را روشن خواهند نمود .در این راستا از طراحان محترم سوالات خواهش می شود که با توجه به اینکه در ارزش‌یابی کیفی– توصیفی به دلیل رویکرد  فرایندی و تکوینی   و دوری از آزمون‌های پایانی سرنوشت‌ساز و در شرایط کنترل شده  یا نشده  در نظر داشته باشند که نتایج آزمون پایانی مداد کاغذی که طراحی خواهند کرد  به عنوان یکی و در کنار سایر اطلاعات حاصل از ارزش‌یابی فرایندی که با روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون جمع آوری شده, دیده می شود لذا ضمن رعایت ترتیب معمول  پرسش‌ها در یک آزمون یعنی :

  1. پرسش‌های درست - نادرست

  2.  پرسش‌های جورکردنی

  3. پرسش‌های چند گزینه‌ای

  4.  پرسش‌های کوتاه پاسخ

  5. پرسش‌های تشریحی

    توصیه می شود در نظر داشته باشند که برای  آزمون‌های بخش عینی یا بسته پاسخ  سوالی طراحی شود که  سطوح بالای یادگیری مطابق با حیطه‌ی شناختی  را  سنجش نماید  بنابراین ذکر این چند نکته مهم می دانم : 

 • ·         امتحان پایانی خرداد  ماه هر درس  به عنوان یکی از شواهد تعیین وضعیت یادگیری دانش آموز در آن درس است و البته آخرین، اما یادمان باشد که،  نه سرنوشت سازترین .

 • ·         در طراحی سوالات ، بارم بندی نداریم .

 • ·         تصحیح اوراق امتحانی با معلم کلاس( آموزگار) است و او هر سوال را بررسی می نماید و در نهایت با توجه به هدف ،نظر خود را برای آن سوال، رتبه ای ( خیلی خوب ، خوب، قابل قبول ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر) اعلام خواهد کرد . در نهایت رتبه نهایی ورقه  نیز رتبه ی غالب  کسب شده در ورقه خواهد بود .

 • ·         رتبه ای که معلم در گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) در هر درس، برای دانش آموز درج خواهد کرد، باید تابعی از عملکرد دانش آموز  در پوشه کار ، دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی ، آزمون پایانی تراکمی  که از ابتدای سال معلم آگاهانه ، هدفمند و منظم جمع آوری ، انتخاب و سازماندهی نموده است باشد .

   

   10- و سخن پایانی شما به عنوان یک کارشناس یک منتقد و پژوهشگر  آموزش و پرورش :

  اگر بتوانیم تعارف را با خودمان کنار بگذاریم و حقایق را اگرچه تلخ نیز باشند ،بپذیریم باید قبول کرد که  مدارس ما خواستنی نیستند ،چراکه :

 • هنوز کتاب محور هر نوع فعالیت آموزشی است.

 • هنوز رقابت های ناسالم بر بسیاری از مدارس حاکم است .

 • هنوز نظام آموزشگاهی ، دانش آموزان را از سخت کوشی و از نو آوری و نو آفرینی و پدید آوردن باز می دارد .

 • هنوز بسیاری از استعداد های بالقوه کودکان ، نوجوانان و جوانان فعلیت نیافته است و عشق و علاقه به دانش افزایی و شناخت جهان هستی در آنان تقویت نگشته است .

 • هنوز بیزاری از تحصیل ، ضعف انگیزه ، احساس فشار و دلهره و اضطراب در عده قابل ملاحظه ای از دانش آموزان از بین نرفته است .

 • هنوز مردودی و ترک تحصیل در صد قابل توجهی از بودجه آموزش و پرورش کشور را هدر می دهد .

 • هنوز .....

  پس باید برای رسیدن به مدرسه خواستنی آستین همت بالا زد . در شرایط فعلی ارزشیابی کیفی – توصیفی راه کوتاه رسیدن به مدرسه خواستنی است  . ارزشیابی کیفی – توصیفی یعنی بازخورد توصیفی و نه هیج چیز دیگری . این تمام حرف این برنامه است . پس یادمان باشد در فرایند آموزش و بر روی آثار و فعالیت های فرایندی دانش آموزان، دادن نمره و رتبه ،ممنوع است ؛چراکه نمره و رتبه:

 • زبانی قابل فهم برای برقراری ارتباط ندارند، در نتیجه تفسیر درستی از موفقیت‌ها و خطاهای دانش‌آموزان ارائه نمی‌نمایند.

 •  توصیه‌هایی برای توسعه و بهبود یادگیری ارائه نمی‌دهند در نتیجه دانش‌آموزان از روند و چگونگی تلاش، پیشرفت و موفقیت‌های خود آگاه نمی‌گردند.

 • دانش‌آموزان در مهندسی جریان یادگیری جایگاه خود را به خوبی درک نمی‌نمایند.

 • به دانش‌آموزان کمک نمی‌کند تا به مهارت مهم خودآگاهی و خودکنترلی نایل گردند

   

   

   

   

   

/ 6 نظر / 163 بازدید
یارمهربان

«بال می گشاید تن غرقِ در خون اش بسان پرواز ماهی رها ز بِرکه. جان اش پاسبان حُریت خاکی است که عطر نیاکان به شهد خفته دارد. خاک قدس، معبری است رو به آسمان پرستش. حدیث آرزومندی یارب گویانی که دستانی تا عرش اعلی را نشانه یافته اند. سرزمینی که جان عشق را تا صراط تعالی حک می کند اما سال ها با جلادانی به رنگ تازیانه، خون را سفره روح مردمان اش می بیند. اشک های ظریف احمد ۳ ساله و شیون های مادری به غربت گرم صحرای محشر، دیروز کربلا را در ذهن غم، هجی می سازد و تازیانه هایی از ظلم که نه بر جان مردمان غزه که بر روح یک یک آزاده خواهان ، زخم را هویدا می سازد. سلام آقای دکتر عباداتتون قبول باشه!

مجتمع ولايت پنج

باسلام وتبريك عيد وقبولي عبادات شما مصاحبه كاربردي وقابل استفاده اي است .دست شما درد نكنه . با اجازه شما مطلب در وبلاگ مجتمع قرارداده شده-فرج اللهي

افسانه رحیمی (مشاور ششمی ها )

سلام و درود فراوان خدمت استاد محترم مدتی ست، بحث طرح توصیفی_کیفی، مجددا دغدغه شده است و هر کسی دستی بر آتش آموزش دارد، سفره دلش را باز می کند و در کنار آن نظرش را نیز ضمیمه. خوب که دقت کنیم، همه راست می گویند و همه گوشه ای از کار را با وسعت نظر نقد می کنند. با اجازه شما، من هم سفره ام را در حضور حضرتعالی باز خواهم کرد اما از منظری دیگر. شغل من و زیبایی زندگی ام، روانشناسی و آسیب شناسی کودک و نوجوان است. در خلال سال ها کار با کودک و نوجوان، این را نیک دریافته ام و دریافته اید که، آن چه سدی ست در برابر دنیای پر آشوب نوجوانی و جامعه ای که در آن، هر آن چه نباید باشد، متاسفانه ، هست، تنها پادزهر ما، موفقیت ها و رقابت های سالم است. نوجوان ششمی ما، با انگیزه نیم نمره برتری، به جای غرق شدن در صقحات فیس بوک و موارد مشابه که به مدد تکنولوژی لبه تیغش بر گردن کودک و نوجوان ایرانی نهاده شده، موفقیت و مطرح شدن در کلاس درس را هدف خود قرار می دهد. شما بهتر از من می دانید که دانش آموزی 13-12 ساله که تازه قدم به دنیای منطق صوری گذاشته، هنوز به عشق ملموس ها، درس می خواند و می نویسد. طرح توصیفی، نمی تواند این نیاز،که جزیی از خص

افسانه رحیمی (مشاور ششمی ها )

(ادامه کامنت قبل) طرح توصیفی، نمی تواند این نیاز،که جزیی از خصوصیات نوجوان ششمی و قرار گرفته در مرحله پیشابلوغ است را پاسخ گو باشد. کلامم را کمی چکش کاری می کنم. عیب از طرح نیست، مجریان طرح اند که باید نوجوان ششمی را بشناسند و امسال، طرح کیفی_توصیفی را با مرحله پیشابلوغ و بلوغ و نیازهای نوجوانی، هم مسیرش کنند. همچنان که مستحضر هستید، سال تحصیلی 93-94، برای اولین بار، صدر درصد دانش آموزان پایه ششم تحت برنامه توصیفی قرار خواهند گرفت. پس من و همه مشاوران تحصیلی پایه ششم ابتدایی، دست نیاز دراز می کنیم به سمت همه بزرگواران و اساتیدی چون حضرتعالی و آموزگاران بزرگوارمان که طلایه دار اصلی مسیر پر پیچ و خم ششم هستند. مرحله بلوغ، رقابت و دیده شدن می خواهد و طرح توصیفی_کیفی، شمشیری ست دو لبه در این راستا. امید ما به صبر و بردباری همکاران است و بس. صبرتان را سپاس

اخوان

اینجا کلاس زندگیست آموزش مهارتهای زندگی نویسنده: مهسا اخوان خرید با 40 درصد تخفیف ارسال رایگان تلفن خرید 09399191961

اسدی

با سلام خدمت خانم رحیمی شما دارید رقابت بین فردی را برای دتنش آموز ششمی مطلوب می دانید . ولی به نظر من این نوع رقابت در این سن میتونه مضرات بیشتری داشته باشه. اگه میشه دراین مورد بیشتر توضیح بدهید. باتشکر اسدی آموزگار ابتدایی با 6 سال سابقه