به همین سادگی : ارزشیابی کیفی – توصیفی

 

           اینکه  ارزشیابی تحصیلی – تربیتی جز لا ینفک نظام آموزشی است و بدون توجه دقیق و عالمانه  به آن ، نمی توان انتظار داشت که اهداف آموزشی و پرورشی محقق گردد، برکسی پوشیده نبوده و نیست ...

.اما آنچه در این حوزه  به دهان برخی به نام سند تحول و ... شیرین آمده و البته سبب ذهن مشغولی دلسوزان تحول بنیادین آموزش و پرورش  شده، این است که  اخیرا از ناحیه ی دوستانی!  به جای  جا خوش نشسته ی  ارزشیابی کیفی – توصیفی با همه ی پشتوانه نظری 12 ساله، عناوینی تحت عنوان ارزشیابی شایستگی محور! ، ارزشیابی فرایند مدار ،ارزشیابی فرایندمحور  .... مطرح می گردد.

اهل اندیشه و علم  می دانند که  با اینکه بیش از یک دهه از عمر ارزشیابی نوین تحت عنوان کیفی – توصیفی می گذرد، هنوز با مقاومت هایی روبرو بوده و تغییر نگرش بایسته صورت نپذیرفته است.  بنابراین طرح اسم های جدید،علاوه براینکه  سبب هراس معلم  و والدین خواهد شد، در جامعه و در بین مجریان نظام آموزشی نیز، باعث دودلی و تردید می گردد .

 یادمان نرورد که هیچ کس مخالف نوسازی و کیفیت بخشی نیست که البته هر برنامه ای در طی زمان نیازمند باز اندیشی و اصلاح است و برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا از همه ی عالمان این حوزه  تقاضا داریم به جای ....با دلایل منطقی موجبات حراست از عنوان ارزشیابی کیفی – توصیفی را مهیا گردانند .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید