عناوین برخی از مهمترین پژوهش های انجام شده ویژه برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

................................................................................................................

 1-       عباس علیزاده(1389) "بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی مدارس شهرستان تنکابن " پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی. 

 2-       محی الدین محمد خانی(1389) "مقایسه اثر و  روشهای آموزش( مشارکتی، سنتی) و روشهای ارزشیابی( توصیفی، سنتی) و تعامل آنها بر پیشرفت املا، امیدواری و مهارت رقابت- همکاری دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی "  رساله دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 

 3-       زهرا صالحی(1389) "بررسی اثر بخشی ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 " دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی

 4-       رضا بیگی(1388) "مقایسه میزان عزت نفس و یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان در طرح ارزشیابی توصیفی – کیفی با ارزشیابی کمی" دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 5-       توحیده عیسی زاده (1388) "بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی، مسائل رفتاری و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی شهر مشهد در سال تحصیلی 1388 " دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 6-       محمد حسن میرزا محمدی(1390) شناسایی موانع و مشکلات اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی دوره ابتدایی در استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن، شورای تحقیات  اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان.

 7- سیده فهیمه حسینی  (1390) بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری و سلامت روحی و روانی  دانش آموزان پایه اول ابتدایی  شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی  دانشگاه تربیت معلم تهران.

 7-       معظمی، زهرا.1389، بررسی نگرش معلمان پایه اول و دوم ابتدایی شهر تهران نسبت به تحقق طرح ارزشیابی توصیفی در ابعاد بهبود یادگیری و بهبود بهداشت روحی و روانی دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا تهران

 8-       فخر‌السادات مرعشی(1389) بررسی و نقد مبانی معرفت‌شناختی رویکرد ارزشیابی کیفی در آموزش از منظر معرفت‌شناسی علامه طباطبایی (ره) پایان نامه  کارشناس ارشد  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه الزهرا 

 9-       هاجر حامدی (۱۳۸۸) ارزشیابی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی در استان سمنان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

 10-  مرتضی خوارزمی(1389)بررسی تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی استان هرمزگان از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 90-89 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم راهنما: دکتر عزیز اله تاجیک اسماعیلی مشاور: دکتر محمد حسنی

 11-  شهرام خواجه بهجانی( 1389)بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی سوم دبستان های  فرهنگیان شیراز در سال تحصیلی 89-88 پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد واحد مرودشت شیراز

 12-  جمال زری( 1389) تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 89-88 پایان نامه کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی،دانشگاه تبریز

 13- جعفر حیدری (1388) بررسی مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی توصیفی از پایه اول تا چهارم مدارس ابتدایی استان ایلام در سال 1378 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ترببیت معلم تهران

 13-  فریناز بهروزی(1378) بررسی تطبیقی نگرش مدیران و معلمان در خصوص کاربست ارزشیابی کمی و کیفی در پایه اول و دوم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 87/86 پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دزفول

 14-  جواد شیر محمدی (1388) بررسیمقایسهای تأثیر شیوهارزشیابی توصیفی( روش جدید) و کمّی ( روش قدیم ) برکیفیت زندگی مدرسه، اضطراب امتحان و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر مشهد در سال تحصیلی 1388-1387­ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

 15-  سردار بهرامی گهرویی ( 1387) بررسی میزان رضایت معلمان و والدین از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی (کیفی) در مدارس ابتدایی استان اصفهان. پایان نامه رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان.

 16-  آرزو ابراهیمی دینانی(1388)بررسی نقاط قوت و ضعف مرحله تدوین و طراحی طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی از دیدگاه کارشناسان و مجریان طرح در اصفهان " و " بر اساس تجربه پنج ساله اجرای آزمایشی در مدارس ابتدایی اصفهان " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

 17-  طاهره امیری(1386) بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر کیفیت یادگیری و بهداشت روانی محیط یاددهی یادگیری در پایه‌های اول، دوم وسوم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در استان چهار محال بختیاری سال تحصیلی 85- 1384 شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال بختیاری 

 18-   جلیل فتح آبادی( 1385 )بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی- کیفی در تحقق هدف‌های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دوره ابتدایی دراستان مرکزی، شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی

 19-  ناهید میرحسینی‏  (1385) جایگاه کتابخانه های مدارس در طرح ارزشیابی توصیفی در استان خراسان رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی

 20-    فهیمه السادات حقیقی (1384) نقش ارزشیابی مستمر (توصیفی) درتعمیق یادگیری دانش‌آموزان پایة دوّم مقطع ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 84-83، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

 21-  احمد علی پور  و سید محمد سیادتی (1385)اثر استرس امتحان بر تغییرات کورتیزول بزاق و نبض دانش آموزان و تاثیر ویژگی های شخصیتی بر آن

 22-  احمد علیپور و  سید محمد سیادتی تاثیر امتحانات نهایی مدارس ابتدایی بر میزان ایمنوگلوبین بزاقی A دانش آموزان تهرانی در سال 1384

 23-  صمد رزم آرا( 1385) مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و ارتقا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال 54-85 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران

 24-  اکبر رضایی(1385) تاثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگیهای شناختی ، عاطفی، و روانی - حرکتی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران. رساله دکتری رشته رواشناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی

 25-    فهیمه السادات حقیقی (1384) نقش ارزشیابی مستمر (توصیفی) درتعمیق یادگیری دانش‌آموزان پایة دوّم مقطع ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 84-83، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

 26-  عصمت مرتضایی‌نژاد (1384) بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در پایه‌های اوّل ودوّم ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 84-83- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

 27-  محمد حسنی، احمدی و دیگران (1383) گزارش اجرایی آزمایش طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس منتخب کشور، درسال تحصیلی (82-83).

 28-  منوچهر کلهر(1384)بررسی میزان تحقق اهداف طرح ارزشیابی توصیفی در استان قزوین، شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان قزوین.

 29-  محبوبه شکرالهی(1385)مقایسه سبکهای ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی ( اخلاقی، کارآوری، قابلیت‌اجرا و دقت ) از دیدگاه معلمین مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 84- ۱۳۸۳ رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

 30-    فرزانه محمّدی (1384) بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایة سوم ابتدایی شهر تهران ،پانامه کارشناسی ارشد روانشاسی تربیتی داشگاه الزهرا.

 31-  خوش خلق ایرج,شریفی حسن پاشا(1385) ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور (85-1384پژوهشکده تعلیم و تربیت

 32-  ماهر فرهاد,آقایی اصغر,برجعلی احمد,روحانی عباس( 1389) ا رزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس، ویژگیهای عاطفی و میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه    

 33-  زمانی فرد فاطمه*,کشتی آرای نرگس,میرشاه جعفری سیدابراهیم ( 1389) تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان  مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)   شماره  بهار 89

 34-  اسماعیل عرب فیروز جاه( 1389)نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان شهرستان بابل پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد  رشته برنامه ریزی آموزشی  دانشگاه آزاد واحد رودهن.

 35-  زرین‌تاج کفایتی، (1387)  بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر یادگیری رفتارهای اخلاقی و مذهبی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی از نظر معلمان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد رودهن.

 36-  نخعی، مریم ‏(1387) : مقایسه نقش دو نظام ارزشیابی توصیفی و سنتی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران ۸۷-۱۳۸۶پ‍ای‍ان‌ن‍امه(کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی. ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن‏‫،

 37-  حسنی٬ شهربانو ‏(1389) : ‏‫بررسی مقایسه‌ای اثر شیوه‌های ارزشیابی کمی و توصیفی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان کرج در سال ۸۹-۱۳۸۸‏ پ‍ای‍ان‌ن‍امه‍ کارشناسی ارشد  علوم تربیتی، گرایش برنامه‌ریزی درسی دانشگاه/ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی٬ گروه علوم تربیتی. ‏

 38-  بهمن قره داغی(1385) ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان کردستان (85-1384 )    

 39-  ‏ ربانی، هادی ‏(1389) بررسی تاثیر ارزشیابی کیفی بر یادگیری درس املای فارسی دانش‌آموزان پایه‌ اول ابتدایی شهر قم.پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی: دانشگاه پیام نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه زبان شناسی و زبانهای خارجی

 40-  عبدالسلام نصرت ناهوکی(1391) بررسی مقایسه ای  رابطه بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در مدارس با طرح ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی شهر سراوان در سال تحصیلی 91-90 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

 41-  ایرج خوش خلق((1386) ارزشیابی  از اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در بین سالهای 1381 الی 1386 . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش .

 42-  ایرج خوش خلق(1389) ارزشیابی از اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در پایه های چهارم و پنجم دبستان در سالهای 1378 الی 1389.

 43-  محمد حسنی(1386) بررسی مقایسه ای ارزشیابی کیفی توصیفی با مؤلفه های حقوق کودک ، مجموعه مقالات دومین همایش ملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. بوشهر معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش . 

 44-  فاطمه حسین کاظمی(1391) بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان ری سال تحصیلی 90-1389 . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

 45-  مهین نادری (1388) بررسی چالش ها و چشم اندازهای طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و کارشناسان مدارس ابتدایی استان چهار محال و بختیاری، پیان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

 46-  محمد حسن حسینی(1389) بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی و عملکرد آنها در ارزشیابی توصیفی در پایه اول مدارس ناحیه یک شیراز. پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی  مرودشت.

 47-  حسن قلندری (1389) تبیین میزان تاثیر ارزشیابی  توصیفی بر عزت نفس و بهداشت روانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی نواحی چهار گانه شیراز در سال تحصیلی 1388-1389. پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاداسلامی مرودشت.

 48-  کبری حسن زاده(1389)تاثیر ارزشیابی توصیفی بر بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نور واحد تهران  مرکز.

 49-  زهرا شریف زاده(1389) مقایسه تاثیر شیوه های ارزشیابی ( توصیفی و سنتی) بر میزان خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران.پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

 50-  فرهاد سلجوقی(1389) تاثیر ارزشیابی سنتی و توصیفی بر آگاهی فراشناخت و اهداف پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه فردوسی مشهد.

 51- محمد حسنی،( 1385)زمینه‌یابی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. شورای تحقیقات سازمان‌آموزش و پرورش شهر تهران.

 52-  سهیلا نیک نژاد(1386)مقایسه تأثیر نوع ارزشیابی (کیفی-کّمی) بر میزان اضطراب مدرسه دانش آموزان پایه سوم دبستانهای شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز.

 53-  محمد حسن‌پور (1390) «بررسی وضعیت» اجرای ابزارهای ارزشیابی توصیفی و چالش‌های پیش‌روی آن از دیدگاه معلمان و مدیران مقطع ابتدایی شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.

 54-  شهریار حیدری (1388) «نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی ‌» پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه سنندج

 55-  کاظم برزگر بفرویی (1390) «مقایسه الگوهای یادگیری سازگار دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در مدارس» مجری طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی استان یزد. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش یزد.

 56-  حسین مجیدی (1388) «مقایسه ارزشیابی توصیفی با ازشیابی سنتی در بهداشت روانی دانش‌آموزان اول ابتدایی شهر اراک» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

 57-  فضل‌اله اکبری‌نژاد،  (1388) «بررسی میزان موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس شهرستان خرم‌آباد» در سال تحصیلی 1388 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد.

 58-  زهره موحدیان(1391) بررسی عملکرد معلمان زن مجری برنامه ارزشیابی توصیفی(کیفی) دبستانهای شهرستان فراشبند در تولید و بکارگیری ابزارهای ارزشیابی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

 59-  زهره عباسی (1386)تاثیر ارزشیابی کیفی بر یادگیری دانش آموزان از دیدگاه مجریان این طرح در مقطع ابتدایی قم. سازمان اموزش و پرورش استان قم .

 60-  زهره عباسی (1389) رابطه مهارت ارزشیابی توصیفی معلمان با مهارت های اجتماعی  دانش آموزان شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

 61-  فاطمه محمد جعفری(1391) بررسی نگرش معلمان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران نسبت به جواخلاقی کلاس درس در دو نظام ارزشیابی توصیفی و سنتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

 62-  سلیمان محمدی (1390)«بررسی میزان اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی بوسیله‌ی معلمان استان قم .سال تحصیلی 90-1389 » شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 63-  محمد جواهری دانشمند (1390) ارزیابی اجرای برنامه ارزشیابی «کیفی- توصیفی» در پایه سوم ابتدایی پسرانه شهرستان کرج بر اساس الگوی نظری CIPPپایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

 64-  علی قنبری ارزیابی از اجرا برنامه «ارزشیابی کیفی- توصیفی» در مدارس ابتدایی شهر قم بر اساس الگوی نظری سیپ در سال 90- 1389.پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی  دانشگاه شهید چمران اهواز.

 65-  سخاوت اصلان پور(1391) بررسی چگونگی کاربرد ابزارهای ارزشیابی کیفی توصیفی توسط معلمان مجری در دبستان های شهرستان بندر انزلی پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ  علوم تربیتی- گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

 

66-  اسماعیل احمدی(1386) مقایسه پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با دانش‌آموزان خارج از طرح در پایه چهارم ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

 

67-  فرشید سمساری مقدم (1390) بررسی موانع اجرای ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر سنندج پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

68- عزیز علی نعمتی (1386) تأثیر ارزشیابی توصیفی بر یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر خرم‌آباد شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 

69- لیلا محمدزاده و  دکتر محمود سعیدی رضوانی(1388) یادگیری مادام‌العمر ؛ هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی. مجموعه مقالات همایش کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام‌آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی یادگیری. دانشگاه فردوسی. 

70- کاوس قبادی چهارراه‌‌گشین(1391) تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی روستا‌های شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1391-1390 رساله کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی مرو دشت.

 71-  بررسی دانش، نگرش و مهارتهای تدریس آموزگاران مجری ارزشیابی توصیفی استان البرز

 72- بررسی شیوه های نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی : رویکرد کیفی پدیدار شناختی 

 73- توفیق محمدی(1390) ماهیت ارزشیابی و بررسی چالش های تبدیل ارزشیابی کمی نگر به ارزشیابی کیفی نگر، پایان نامه کار شناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تربیت دانشگاه تهران . 

74- عباس خسروی(1390) بررسی و تدوین صلاحیت‌های ضروری معلمان جهت انجام ارزشیابی کیفی- توصیفی واعتبار بخشی آن توسط صاحبنظران ،کارشناسان ومدرسان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 

/ 6 نظر / 189 بازدید
پريسا صابري

سلام اقاي دكتر قره داغي گرامي مفتخرم كه با شما در تعاملم . كتاب هاي زيادي از شما خوانده ام از نگارش و دانش شما لذت مي برم از اطلاع رساني براي براي اثر جديدتان نيز متشكرم

افسانه رحیمی (مشاور ششمی ها)

سلامی به وسعت دنیای شیرین کودکی و نوجوانی در قسمت جدیدی که تحت عنوان « خاطرات یک روانشناس کودک » تقدیم شده ، از پرونده واقعی مراجعینم استفاده کرده ام . از آن جایی که خیلی علاقمندم علائم و نشانه های اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان را با هم مرور کنیم و تا دیر نشده و زمان داریم به آن ها کمک کنیم و باز از آنجایی که آموزگاران اولین گروهی هستند که زوایای درونی دانش آموزان شان را می بینند ، تصمیم گرفتم از پرونده بچه ها بنویسم و در دل خاطراتم ، نشانه های این اختلالات را عنوان کنم . به این سبک نوشتم تا از روش تکراری تدریس اختلالات و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان فاصله بگیرم و شما در دنیای این کودکان و نوجوانان قرار بگیرید . پیشاپیش نظر و عنایت تان را سپاس

افسانه رحیمی (مشاور ششمی ها)

سلام و درود پیشاپیش سال جدید را خدمت شما تهنیت عرض می کنم . تلاش تان مستدام . کلام تان موثر و قلم تان پر توان . بهترین ها آرزوی من برای شما

معین

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد نوروزتان پیروز[گل]

حاتمی وبلاگ امین وآزاده

سلام استادعزیز خدا قوت با پست جدید روش تدریس جدیدی برای قرآن اول آپم . دوست دارم نظر کارشناسانه ی شما رو هم بدونم. ممنون و در پناه خدا

آموزش ابتدایی 1404

سلام نظر لطف شماست از بازدیدتون و نظر زیبا و سازندتون تشکر می کنم. موفق باشید. یاحق