کارگاه بین المللی شماره ( 3 ) ارزش یابی کیفی -توصیفی

  با عنایت به اینکه فرصت محدودی پیشرو داریم و ممکن است پاسخ به سوالات این کارگاه برای اقدام همکاران مهم باشد  منتظر اعلام دیدگاهای سایر اندیشمندان این عرصه نمی مانیم .لذا  ضمن تشکر از دوستانی که در ارتباط بودند و به ویژه دوست دانشمندم جناب  سید محمدرضا موسوی زاهد که همواره با اندیشه ای ژرف ، رونده ی این خیابان بی انتهاست و شاید از معدود کسانی باشد که تلاش می نماید الگوی مناسبی برای کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی - توصیفی ارائه نمایند  انچه هست  و می خوانید نظر  درست ایشان است. اینجانب  تنها به جهت وحدت رویه  و با توجه  ویراست دوم  کتاب مدیریت پوشه کار  (یعنی تنها منبع الگوی عملی)  مطالبی اضافه نموه ام . 

روزگارانتان همواره به خوشی و خرمی 

بهمن قره داغی

............................................................... 

    پوشه کار از منظر بعضی از همکاران ومعلمان به منزله تمامیت ارزشیابی توصیفی تلقی می شود که این برداشتی ناصواب واشتباه است. باید به پوشه کار به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در ارزشیابی توصیفی نگاه ویژه داشت وبر اساس آن در تمامی سال تحصیلی ودر هنگام بازخورد پایانی آخر سال ،بهره برداری لازم را در تصمیم گیری وقضاوتهای نهایی نمود.
پوشه کار مناسب پوشه ای فراورده ای -فرایندی است که آئینه ای از عملکرد دانش آموز می باشد.  
الف- پوشه کار دانش آموزان ارتقاء یافته در خردادماه:
1- ارائه  برای بازبین وارزشیابی  نهایی والدین
2- ( در این شرایط معلم همراه با گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) فرم  پیشرفت تکمیل نموده و سپس پوشه کار را تحویل دانش آموز یا اولیا او خواهد داد ( قره داغی) )

ب- پوشه کار دانش آموزانی که در خرداد نیازمند سیاستهای مداخله ای هستند:
چون معلم باید با با دانش آموز درروندهای تعریف شده کلاسی وپروژه ای  سیاستهای جبرانی اعمال نماید، پوشه کار می تواند دستمایه ای قوی در راهنمایی مطلوب معلم باشد.لذا کماکان در کلاس باقی خواهد ماند.( یعنی معلم پوشه کار این گروه از دانش آموزان را به شورای مدرسه  ( مدیر نماینده شورا ) تحویل خواهد نمود قره داغی )

 ج- دانش اموزان نیاز به تلاش مجدد  در شهریور ماه:
( در این زمان دانش آموز چه به پایه بالاتر راه پیدا نماید ( قبول شود ) و چه ننماید ،معلم ضمن تکمیل فرم پیشرفت ، پوشه کار را تحویل دانش آموز و اولیا او می گرداند. ضمن این که در هر دو نوبت، هنگام تحویل پوشه کار به دانش آموز ، به او توصیه خواهد نمود که پوشه کار خود را به عنوان سابقه ای از هویت تحصیلی خود، نزد خویش نگهداری نماید . قره داغی )

 

/ 4 نظر / 207 بازدید
سيد محمدرضا موسوي زاهد

با سلام خدمت استاد گرامي پوشه كار از منظر بعضي از همكاران ومعلمان به منزله تماميت ارزشيابي توصيفي تلقي مي شود كه اين برداشتي ناصواب واشتباه است. بايد به پوشه كار به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي در ارزشيابي توصيفي نگاه ويژه داشت وبر اساس آن در تمامي سال تحصيلي ودر هنگام بازخورد پاياني آخر سال ،بهره برداري لازم را در تصميم گيري وقضاوتهاي نهايي نمود. پوشه كار مناسب پوشه اي فراورده اي -فرايندي است كه آئينه اي از عملكرد دانش آموز مي باشد. الف- پوشه كار دانش آموزان ارتقاء يافته در خردادماه: 1- ارائه براي بازبين وارزشيابي نهايي والدين 2- باقي ماندن در واحد آموزشي براي بازبين معلم پايه بالاتر جهت آشنايي باروند عملكردي دانش آموزان 3-تحويل دادن به دانش آموز ب- پوشه كار دانش آموزاني كهدر خرداد نيازمند سياستهاي مداخله اي هستند: چون معلم بايد با با دانش آموز درروندهاي تعريف شده كلاسي وپروژه اي سياستهاي جبراني اعمال نمايد، پوشه كار مي تواند دستمايه اي قوي در راهنمايي مطلوب معلم باشد.لذا كماكان در كلاس باقي خواهد ماند.

سيد محمدرضا موسوي زاهد

ج- دانش اموزان نياز به تلاش در شهريور ماه: براساس آئين نامه ارزشيابي توصيفي ،اگر دانش آموزي تا 15 شهريور ماه نتوانست حداقل به سطح قابل قبول برسد، معلم بايد مستندات خود را به شوراي مدرسه ارائه نمايد كه بديهي است پوشه كار يكي از مستندات متقن معلم خواهد بود.