ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

خود سنجی و همسال سنجی ؛ مقصد ارزش یابی کیفی – توصیفی
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

64610993692331224392.jpg

کتاب  :

‹‹  خود سنجی و همسال سنجی ؛ مقصد  ارزش یابی کیفی – توصیفی›› 

 به عنوان اولین و تنهاترین  منبع آموزشی به زبان فارسی  تلاش دارد ، با نگاه خودآموزی و خود یاری‌گری، برای مایه‌وری و مهارت‌بخشی به معلمانی که، امکان حضور در کلاس‌ها و کارگاه‌های تخصصی آموزگاری را ندارند، تالیف گردیده است

این کتاب در سه بخش دارد  در هر بخش می خوانید :

 


بخش اول:  خود سنجی و همسال سنجی چیست ؟

 • مقدمه  / ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / چرا خود سنجی و همسال سنجی ؟ / خود سنجی چیست؟ / خودآگاهی چیست؟ / معلم چگونه خودآگاهی را در دانش آموزان شکل دهد؟ /مزایای خودسنجی  /خودسنجی از نگاه اسلام /همسال سنجی  / مزایای همسال سنجی /

بخش دوم : گام ها و شیوه های اجرای خود سنجی و همسال سنجی

مقدمه /گام های اجرایی خودسنجی و همسال سنجی  /گام اول: تعیین ملاک ها و معیارهای سنجش یادگیری / گام دوم: عملیاتی نمودن ملاک ها و معیارهای سنجش یادگیری  /گام سوم: ارائه بازخورد توصیفی  / زمان اجرای خودسنجی و همسال سنجی / شیوه های اجرای خود سنجی و همسال سنجی  /الف) شیوه‌های کتبی اجرای خودسنجی و همسال‌سنجی /خودسنجی و همسال‌سنجی با استفاد از فهرست وارسی/ خودسنجی و همسال‌سنجی با مقیاس درجه بندی/  انواع مقیاس درجه‌بندی/خودسنجی و همسال‌سنجی با جملات ناقص/خودسنجی و همسال‌سنجی با تصاویر/خودسنجی و همسال‌سنجی با بررسی پوشه‌ی‌کار /ب) شیوه شفاهی اجرای خودسنجی و همسال‌سنجی /خودسنجی و همسال‌سنجی با توصیف کامل عملکرد/ خودسنجی و همسال‌سنجی با پرسش از خود/خودسنجی و همسال‌سنجی با بحث و گفت وگو//خودسنجی و همسال‌سنجی با جمع بندی و خلاصه کردن آموخته‌ها/نقش والدین در زمینه خود سنجی و همسال سنجی/هر معلمی در اجرای همسال‌سنجی وخودسنجی بیاد داشته باشد که://

بخش سوم:خود سنجی و همسال سنجی در عمل

مقدمه /تمرین مهارت خودسنجی و همسال سنجی/خودسنجی و همسال‌سنجی با بررسی پوشه‌کار/خود سنجی دانش‌آموز  با  دانش‌آموز/ چگونگی اجرای خودسنجی و همسال‌سنجی /نمونه های عملی خودسنجی و همسال سنجی :

   • پایه اول درس علوم/9
   • پایه دوم درس فارسی/
   • پایه دوم درس املا/
   • پایه سوم درس ریاضی/
   • پایه چهارم درس تعلیمات اجتماعی/
   • پایه پنجم درس هنر/
   • ششم پایه درس قرآن/

 

 مراکز پخش1تهران -  انتشارات  زنده‌اندیشان و کورش چاپ : تلفن :88427838  و 88459412 - 09121438115