ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

واکاوی پایه ششم ابتدایی...
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

untitled.jpg

بد و خوب پایه ی ششم

از نگاه کارشناسی

هفته نامه نگاه / شماره 508  / اسفند 1392  / صفحه 8

لطفا روی آدرس زیر کلیک نمایید با طرح دیدگاه های خود در این گپ و گفت شرکت فرمایید

http://www.medu.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=96fdc9e4-8257-452a-b543-a23cb7404a92