ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کسانی که ارزشیابی توصیفی را باور نبرده اند ‘ بخوانند و ببینند و تحلیل کنند
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

 من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

  • هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام .

    «بیل گیتس»