ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

همکاران گرامی :

برای سنجش درست یادگیری دانش آموزان و طراحی ابزارهای سنجش یادگیری متناسب با هدف ها ، به کتاب های راهنما مراجعه فرمایید .

 فایل     پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس)

علوم  سوم ابتدایی 22 مهر 1392

فایل پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس)

ریاضی سوم ابتدایی  22 مهر 1392