ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

معلم پایه ششم بدون دوره کلاس نره !!!
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۸ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

با تبریک به اهالی اندیشه و  اندیشمندان فرهیخته

... و پس از طی فراز و فرودهای  بسیار و .... شورای عالی آموزش و پرورش ، تسری ارزشیابی کیفی - توصیفی به پایه ششم را در جلسه 277 کمیسیون اساسنامه ها مصوب نمود .

استان ها موظف می باشند دوره های آموزشی مربوط را برای آن دسته از آموزگاران پایه ششم که دوره ارزشیابی توصیفی را نگذرانیده اند ، برگزار نماید و همچنین مراقبت نمایند که معلم پایه ششم ،بدون دوره کلاس نرود !!!