ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

محمد علی نجفی ، ابری پر از باران بهاری !
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٥ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: نجفی ، آموزش و پرورش ، دوغیاری ، مجلس

 

افسوس که نان پخته، خامان دارند

اسباب تمام ، ناتمامان دارند

دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر نجفی

  ما فرهنگیان و همه ی کسانی که فردای فرزانگی فرزندان این سرزمین متمدن را، دوست دارند و عشق می ورزند  نیز، چون شما ،در حیرتیم که،

 چرا برخی دوست می دارند ،دوغیاری در آموزش و پرورش ادامه داشته باشد؟ . چرا ....