ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

خود سنجی و همسال سنجی
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

قابل توجه معلمان ، پژوهشگران  و مدرسان  ارزشیابی کیفی – توصیفی  

با عنایت به خواسته معلمان مجری برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی  و نبود منبعی جامع و الگویی قابل کاربست در فضای کلاسی  با موضوع :  « خود سنجی و همسال سنجی»  اینجانب چند ماهی است درحال مطالعه در این خصوص می باشم  و قصد دارم تا با همراهی اهل اندیشه منبعی با عنوان : راهنمای اجرای خود سنجی و همسال سنجی در  در ارزش یابی نوین تربیتی تحصیلی  تهیه  و تولید نمایم .

 لذا از همه کسانی که در این خصوص مطلبی و یا تجربه ای متناسب با پایه های مختلف تحصیلی  و.... دارند  تقاضا دارم که با ارسال آن به ایمیل نگارنده  (  bahmangharahdaghi@yahoo.com b_gharehdaghi@yahoo.com ) به غنای این مجموعه کمک نمایند .

نکته : مطالب دریافتی به اسم فرستنده درج خواهد شد  .