ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

 
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 

اصل مقاله در مدارس موجود است  به ادرس :

مجله رشد آموزش ابتدایی  ( دفتر انتشارات کمک درسی  وزارت آموزش و پرورش )   / دوره پانزدهم / آذر ماه 1390 / شماره پی در پی 120 / ص 10