ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۳ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

«هیچ سرمایه ای سودمندتر از خرد، هیچ کرامتی چون تقوی، هیچ میراثی گرانبهاتر از ادب، هیچ دانشی چون اندیشیدن و هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست.»

حضرت علی (ع) – حکمت 113 نهج البلاغه

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

 از آن جا که ارزش یابی کیفی – توصیفی، به عنوان یکی از عناصر اساسی در جمع آوری داده ها و فرآیند تبدیل آن ها به اطلاعات، به منظور اتخاذ تصمیم مناسب و ارائه بازخوردهای سازنده به دانش آموزان، اولیاء و سایر افراد موثر در فرآیند یاددهی – یادگیری می باشد،


ضرورت پیش بینی تهیه و تنظیم مجموعه ای که ظرفیت لازم را برای درج و ثبت بعضی از داده ها و اطلاعاتی که دانش آموزان در طول فعالیت های آموزشی و پرورشی در کلاس درس و محیط مدرسه و یا فعالیت های مرتبط با برنامه های درسی در خارج از مدرسه انجام می دهند، با عنوان « دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس» را اجتناب ناپذیر می گرداند. بدین منظور ضمن تاکید بر بهره مندی معلمان از اطلاعات به دست آمده از « پوشه کار» دانش آموزان، این دفتر نیز  به عنوان ابزاری در ثبت و نگهداری سایر اطلاعات مرتبط با فعالیت های مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری کلاس درس، تهیه و تنظیم گردیده است .   در این دفتر بعد از کارشناسی های لازم امسال با 8 جدول که البته کمی متفاوت تر از سال گذشته ( نظام یافته تر ) به شرح ذیل تقدیم معلمان عزیز گردید

جدول شماره (1) مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی

جدول شماره (2) برنامه درسی

جدول شماره (3) زمان بندی برای تدریس دروس:

جدول شماره (4) ثبت غیبت دانش آموزان:

جدول شماره (5) ثبت عملکرد دانش آموزان:

جدول شماره (6)جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری :

جدول شماره (7) ثبت گزارش ملاقات با اولیاء:

جدول شماره (8) ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء :

  متن دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی

 

در صورتی که نیاز به فایل وردی (  word  ) یا پی دی اف  این دفتر داشتید   ایمیل بدهید تا برایتان ارسال شود .

 

 اصلاحیه :  

خواهشمند است با عنایت به ضرورت  ایجاد فهم مشترک و وحدت رویه  راهنمای جدول 6 به شرح ذیل اصلاح گردد    

 جدول شماره (6)جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری :

 

این جدول شامل نام و نام خانوادگی تمامی دانش آموزان،نام ماههای سال تحصیلی و ستون جای خالی برای ذکر عناوین دروس هر پایه می باشد که معلمین عزیز می توانند نام دروس را بر اساس عناوین گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( کارنامه )  هر پایه  تحصیلی درج نمایند     همان گونه که از عنوان آن پیداست ، این جدول در بردارنده گزارشی کلی از عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری  است که  به شکل منظم و ماهانه ،توسط معلم با مرور تصویرهای ذهنی خود (از تعامل با دانش آموز در محیط واقعی یادگیری ) ، مستندات دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ، محتوای پوشه کار و دیگر شواهدی که از روند  یادگیری دانش آموز به شکل آگاهانه ، هدفمند و منظم جمع آوری شده است ، با درج یکی از مقیاس های خیلی خوب ،خوب ،قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش بیشتر تکمیل می شود . به واقع این جدول  به معلم کمک می کند تا ضمن انعکاس عملکرد هر یک از دانش آموزان در ماه های سال در نهایت بتواند از اطلاعات درج شده در این جدول برای تنظیم گزارش پایان نوبت و پایان سال از آن استفاده نماید  .