ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کارگاه بین المللی شماره ( 3 ) ارزش یابی کیفی -توصیفی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 سوال چند نفر از همکاران معلم این بود که :

با  پوشه کار دانش آموزان :

  الف) قبول شده در خرداد  

ب) نیاز به تلاش بیشتر در خرداد 

 و ج) نیاز به تلاش و آموزش مجدد  در شهریور ماه ؛ 

                                   چکار کنیم ؟

 


  با عنایت به اینکه فرصت محدودی پیشرو داریم و ممکن است پاسخ به سوالات این کارگاه برای اقدام همکاران مهم باشد  منتظر اعلام دیدگاهای سایر اندیشمندان این عرصه نمی مانیم .لذا  ضمن تشکر از دوستانی که در ارتباط بودند و به ویژه دوست دانشمندم جناب  سید محمدرضا موسوی زاهد که همواره با اندیشه ای ژرف ، رونده ی این خیابان بی انتهاست و شاید از معدود کسانی باشد که تلاش می نماید الگوی مناسبی برای کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی - توصیفی ارائه نمایند  انچه هست  و می خوانید نظر  درست ایشان است. اینجانب  تنها به جهت وحدت رویه  و با توجه  ویراست دوم  کتاب مدیریت پوشه کار  (یعنی تنها منبع الگوی عملی)  مطالبی اضافه نموه ام . 

روزگارانتان همواره به خوشی و خرمی 

بهمن قره داغی

............................................................... 

    پوشه کار از منظر بعضی از همکاران ومعلمان به منزله تمامیت ارزشیابی توصیفی تلقی می شود که این برداشتی ناصواب واشتباه است. باید به پوشه کار به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در ارزشیابی توصیفی نگاه ویژه داشت وبر اساس آن در تمامی سال تحصیلی ودر هنگام بازخورد پایانی آخر سال ،بهره برداری لازم را در تصمیم گیری وقضاوتهای نهایی نمود.
پوشه کار مناسب پوشه ای فراورده ای -فرایندی است که آئینه ای از عملکرد دانش آموز می باشد.  
الف- پوشه کار دانش آموزان ارتقاء یافته در خردادماه:
1- ارائه  برای بازبین وارزشیابی  نهایی والدین
2- ( در این شرایط معلم همراه با گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) فرم  پیشرفت تکمیل نموده و سپس پوشه کار را تحویل دانش آموز یا اولیا او خواهد داد ( قره داغی) )

ب- پوشه کار دانش آموزانی که در خرداد نیازمند سیاستهای مداخله ای هستند:
چون معلم باید با با دانش آموز درروندهای تعریف شده کلاسی وپروژه ای  سیاستهای جبرانی اعمال نماید، پوشه کار می تواند دستمایه ای قوی در راهنمایی مطلوب معلم باشد.لذا کماکان در کلاس باقی خواهد ماند.( یعنی معلم پوشه کار این گروه از دانش آموزان را به شورای مدرسه  ( مدیر نماینده شورا ) تحویل خواهد نمود قره داغی )

 ج- دانش اموزان نیاز به تلاش مجدد  در شهریور ماه:
( در این زمان دانش آموز چه به پایه بالاتر راه پیدا نماید ( قبول شود ) و چه ننماید ،معلم ضمن تکمیل فرم پیشرفت ، پوشه کار را تحویل دانش آموز و اولیا او می گرداند. ضمن این که در هر دو نوبت، هنگام تحویل پوشه کار به دانش آموز ، به او توصیه خواهد نمود که پوشه کار خود را به عنوان سابقه ای از هویت تحصیلی خود، نزد خویش نگهداری نماید . قره داغی )