ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

آخرین منابع مربوط به ارزشیابی کیفی – توصیفی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:دوستان عزیزی که پیگیر آخرین منابع ارزشیابی کیفی – توصیفی هستند خدمت این بزرگواران و مخاطبین محترم کانال یادآوری می گردد که کتاب های :
  - مدیریت پوشه کار
- مدیریت بازخورد
- خود سنجی و  همسال سنجی
- بهبود یادگیری با آزمون های مداد کاغذی
-  سنجش مشاهده ای 
بعد از ویرایش و به روز رسانی  در قالب یک جلد کتاب با عنوان « صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری»  و با افزودن  بخش های دیگری در مجموع جامع ترین و کاملترین کتاب که نتیجه ی بیش از 12 سال تلاش مداوم در حوزه ارزشیابی کیفی – توصیفی است با نگاه  کاربست کلاسی منتشر شده است . به باور نگارنده، این کتاب خواننده اش را از شرکت در هر گونه کلاس و کارگاهی بی نیاز می گرداند  چون کاملا گام به گام و با نمونه ها و مثال های مختلف تالیف شده است .
بنابراین آخرین منابع مربوط به ارزشیابی کیفی – توصیفی عبارتند از 4 جلد کتاب به اسامی زیر :
1-   صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری» 
2-  بازخورد پایانی
3-  تقویت مهارت املانویسی با باخورد توصیفی
4-  آشنایی مادران و پدران با برنمامه ارزشیابی کیفی توصیفی


مرکز پخش  : انتشارات زنده اندیشان  .  09121438115