ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

 
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢۸  کلمات کلیدی:

هرمطلبی جدید و روزآمد  در خصوص برنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی

 

را در کانال  تلگرامی ارزشیابی کیفی توصیفی بخوانید و بشنوید .