ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کانال تلگرام
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢  کلمات کلیدی:
نتیجه تصویری برای تلگرام
قابل توجه معلمان  و مجریان برنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی
تنها کانال تلگرام  مخصوص آموزش و معرفی برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی  دوره ابتدایی در کشور در آدرس زیر :