ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

دفتر ثبت عملکرد فرآیندهایی یادگیری
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٤  کلمات کلیدی:


لطفا اطلاع رسانی گردد.
با توجه به تغییر شکلی و محتوایی دفتر ثبت عملکرد فرآیندهایی یادگیری، برای سال آینده، استان ها و مناطق از هر گونه اقدامی در جهت چاپ یا تکثیر آن ، جدا خودداری نمایند