ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

پوشه کار در یک نگاه
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

 

 

}عنوان :

 پوشه کار در یک نگاه

 

 بهمن قره داغی

bahmangharahdaghi@yahoo.com

www.akt1388.persianblog.ir

 

 


خرداد  ماه   1389

اجزاء و عناصر پوشه کار
 • نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز
 • نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار 
 • نمون‌برگ ارزیابی معلم
 • نمون‌برگ ارزیابی والدین
 • نمون‌برگ پیشرفت
 • پوشه
 • جلد و مشخصات روی جلد
 • فهرست محتوا
 • برگ شرح حال
 • محتوا
پوشه
پوشه می تواند به صورت کلاسور ،پَروَندان ( زونکِن )، تلک (طلق )، تولیدی دانش‌آموز، کیسه پلاستیکی و…باشد .
مشروط بر اینکه بایگانی  موثر ،دست رسی آسان  و زیبایی ظاهری
 
جلد و مشخصات روی جلد
 • نام :
 • استان
 •  منطقه
 •  مدرسه
 •  سال تحصیلی و پایه تحصیلی
 • در شیرازه  پوشه کار:
 •  نام خانوادگی و نام دانش آموز 
تقسیمپوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز
 • ورزش
 • هدیه های آسمانی
 • رفتارهای اجتماعی و عاطفی
 • نمون برگ ها
 • قرآن
 • بخوانیم
 • بنویسیم
 • ریاضیات
 • علوم
 • هنر
برگ شرح حال
فهرست محتوی
فهرست محتوا
محتوا
نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز
نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز
نمون‌برگ خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار 
نمون‌برگ ارزیابی والدین
نمون‌برگ پیشرفت
مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد
 • موردی
 • ادواری
 • پایانی
تحویل پوشه کار به دانش آموز /اولیا
 
چه کسانی ، چه وقت  و به چه منظوری  از پوشه کار و نتایج ارزیابی  آن  استفاده می کنند  ؟
 • دانش آموز
 • معلم
 • دانش آموز _ معلم
 • دانش آموز – دانش آموز
 • دانش آموز – گروه
 • دانش آموز – والدین
 • دانش آموز – معلم – والدین
 • مدیر واحد آموزشی