ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

چه کسانی ؟ چرا؟.........
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

 

 

واکنش دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش به خبر 

بازگشت نمره به کارنامه دانش آموزان ابتدایی