ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ بهمن ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری با هدف استقرار درست برنامه د روز یک شنبه 21 بهمن ماه 93 با حضور:

  • جناب آقای مهندس دیمه ور معاون محترم وزیر
  • جناب آقای مهندس صادق پور مدیر کل دفتر دبستانی
  • جناب آقای دکتر اکرمی مشاور محترم وزیر
  • جناب آقای دکتر   سلیمی جهرمی مشاور محترم وزیر
  • جناب آقای دکتر  حسنی  عضو هیات علمی سازمان پژوهش  و مدرس توصیفی
  • جناب آقای دکتر  عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 
  • جناب آقای دکتر  خوش خلق  عضو هیات علمی پژوهشگاه  و مدرس توصیفی
  • جناب آقای دکتر  شکوهی  معاون مدیر کل دفتر دبستانی و مدرس توصیفی
  • سرکار خانم ملکی معاون مدیر کل دفتر دبستانی
  • و اینجانب

 در معاونت  آموزش ابتدایی تشکیل شد .  در این جلسه ضمن گزارش اینجانب، هر یک از حاضران  دیدگاه های خود را بیان نمودند .