ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کارگاه آموزشی : مدیریت پوشه کار/
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

 

 

   وقت تمام بازگشت صفحه ی اولوقت تمام

کارگاه آموزشی   : 

مدیریت پوشه کار/  گروه  : ١

 

اسامی گروه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت  ها  :

v   آیا  متناسب با هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس ،ابزار مناسب استفاده شده است ؟ چرا؟

v   آیا پوشه مناسب تهیه یا تولید شده است ؟   به چه دلایلی؟

v   آیا مشخصات دانش اموز  روی جلد پوشه ها  درج شده است ؟ مناسب است ؟

v   ایا امکان دسترسی به هنگام دانش اموز به پوشه کار فراهم شده است ؟

v   آیا برگ شرح حال  تهیه و تکمیل گردیده است؟

v   آیا پوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیازبه شکل مناسب  تقسیم شده است ؟

 

 

  گروه  :  ٢

اسامی گروه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت  ها  :

v   فرم فهرست محتوا تهیه و تکمیل گردیده است ؟

v   آیا در جمع آوری شواهد ، فراورده‌ها وفرایند های یادگیری دانش اموزان مد نظر قرار گرفته  است ؟ به چه دلیل ؟    

v   در جمع آوری محتوا ، استمرار منطقی شواهد( مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی ) رعایت شده است .

 

 

گروه  :  ٣

اسامی گروه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت  ها  :

v   بر روی شواهد جمع آوری شده دانش آموز ، نظرها و بازخورد های توصیفی معلم درج شده است ؟

v   بر روی شواهد جمع آوری شده  تاریخ درج شده است  ؟   

v   نظرها و بازخورد های توصیفی درج شده ی معلم را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

v   ارزیابی ماهانه معلم از کار دانش آموز موجود است      ؟

v   ارزیابی ماهانه معلم از کار دانش آموز را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

 

     گروه  :  ۴

اسامی گروه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت  ها  :

v     آیا ارزیابی فصلی اولیاء از کار دانش آموز موجود است؟ ان را  نقد و بررسی فرمایید ؟

v     آیا شواهدی  لازم در زمینه آزمون ها ، تکالیف  و تولیدات  دانش آموز موجود است؟ این شواهد را نقد و بررسی فرمایید ؟

v     آیا شواهد  لازم در زمینه ابعاد اجتماعی و عاطفی  دانش آموز موجود است؟ این شواهد را نقد و بررسی فرمایید ؟

v     آیا شواهد  لازم در زمینه ابعاد جسمانی  دانش آموز موجود است؟ این شواهد را نقد و بررسی فرمایید ؟

v     آیا هدف از انتخاب شواهد موجود  روشن و گویاست ؟ 

  نظرات خود را در قسمت « نظر شما » ثبت فرمایید ممنونم

قره داغی