ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

بچه های امروز ،فرازنشینان فردا
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

   وقت تمام بازگشت صفحه ی اولوقت تمام

بچه های امروز ،فرازنشینان فردا

 

عنوان نخستین کتابی است که جهت شناساندن ارزش یابی کیفی - توصیفی به پدران و مادران  منتشر شد . مطالعه ی این کتاب کم حجم و قابل فهم را ،به همه ی کسانی که دانش اموز ابتدایی دارند توصیه می نماییم .

قیمت ١٣٠٠ تومان

فهرست مطالب این کتاب :

§        دیپاچه

§        بخش اول : کلیاتی از برنامه ارزش یابی کیفی توصیفی

o       مقدمه 

o        ارزش یابی تحصیلی چیست ؟

/o       پیامد های ارزش یابی پیشرفت تحصیلی سنتی  /

o       تاریخچه ارزش یابی کیفی توصیفی /

o       ارزش یابی کیفی - توصیفی چیست ؟ /

o       اهداف ارزش یابی  کیفی - توصیفی /

o       نتایج و پیامدهای مورد انتظار ارزش یابی کیفی توصیفی /

o       تفاوت ارزش یابی  کیفی - توصیفی با ارزش یابی سنتی  /

v     تغییر در شکل و شیوه‌های بازخورد /

·         بازخورد های توصیفی کدامند ؟  /

v     حذف امتحانات سرنوشت ساز پایانی و تقویت ارزش یابی تکوینی . /

v     تغییر مقیاس کمی (20 تا 0) به مقیاس کیفی /

v     تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات /

v      تغییر در ساختار گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) /

v     تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی ارتقاء دانش‌آموزان /

o       جدول مقایسه‌ ارزشیابی کیفی – توصیفی با ارزش یابی سنتی /

§        بخش دوم : خواسته های مدرسه از اولیا در خصوص اجرای برنامه ارزش یابی کیفی- توصیفی /

o       مقدمه /

o       خواسته های مدرسه از اولیا /

o       ضرورت استفاده از پوشه کار /

o       وظایف والدین در رابطه با پوشه کار  /

o       نمون ‌برگ ارزیابی والدین از پوشه کار /

o       نمون برگ ثبت مشاهدات اولیا در منزل /

o       مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی /

o       جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی  دوره ابتدایی /

o       گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی ( کارنامه ) /

o       شرایط قبولی و ارتقا به پایه بالاتر در نظام ارزش یابی سنتی /

o       شرایط قبولی و ارتقا به پایه بالاتردر نظام ارزش یابی کیفی – توصیفی /

o       شرایط استفاده از جهشی به پایه بالاتردر نظام ارزش یابی کیفی – توصیفی/

o       منابع /