ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

حلقه های علمی اجرایی ارزشیابی کیفی - توصیفی
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

حلقه های علمی اجرایی ارزشیابی کیفی - توصیفی  با حضور 96 مدرس کشوری 3600 مدرس استانی  به منظور دستیابی به :

  • o توسعه و استقرار موثر برنامه
  • o ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه
  • o بهبود کیفیت فرایند انتقال محتوای برنامه .
  • o تغییر در نگرش جامعه (معلم ،اولیا و مسئولین )در زمینه سنجش و ارزشیابی و چگونگی مواجهه با نتایج آن
  • o روزآمد سازی دانش مدرسان استانی با برگزاری جشنواره ، همایش و کارگاه‌های آموزشی .
  • o نظارت بالینی بر اجرای دوره های ضمن خدمت استانی و منطقه ای .
  • o اطلاع رسانی و تعامل پیوسته با مدرسان استانی.
  • o تعامل با دانشگاه فرهنگیان

به زودی تشکیل می شود .

حالا همین خبر را از دهان خبرگزاری ها ...بشنوید !!:

خبرگزاری جمهوری اسلامی

دفتر آموزش دبستان وزارت اموزش و پرورش

خبرگزاری تسنیم  از گرگان

سایت قطره

خبر فارسی 

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری نیویدار

اداره کل گرگان