ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

» «سنجش برای یادگیری » :: ٢ امرداد ۱۳٩٦
» فراخوان مقاله :: ٩ تیر ۱۳٩٦
» کانال ارزشیابی کیفی توصیفی :: ٩ تیر ۱۳٩٦
» بهترین زمان برای برگزاری آزمون های تراکمی :: ۱۳٩٦/٢/٩
» ممکن است این مشکل ، مشکل شما نباشد ، اما می توانید راهنمای دیگر همکاران باشید :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» نرم افزار تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» ۱۳٩٥/٩/٢۸ :: ۱۳٩٥/٩/٢۸
» کانال تلگرام :: ۱۳٩٥/٧/۱٢
» کتاب آموزشی ویژه والدین :: ۱۳٩٥/٦/٢
» اطلاعیه مهم : :: ۱۳٩٥/٢/٦
» تراکم بالای دانش آموزان از موانع مهم نظام ارزشیابی کیفی توصیفی است :: ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» نمون برگ های پوشه کار :: ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» کتاب ‹‹ صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری ›› :: ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» بهترین الگوی پوشه‌کار دانش‌آموز تولید شد :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٤
» آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی :: ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی :: ۱ شهریور ۱۳٩٤
» راز پویایی هر برنامه = اصلاح و بازنگری :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» مقاله ای پژوهشی :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٤
» یاد آوری :: ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» از زبان مانایان :: ۱ خرداد ۱۳٩٤
» هدیه ی روز معلم (نرم‌افزار تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی ) :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دست به دست هم دهیم به مهر ... :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» چه کسانی ؟ چرا؟......... :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
» توهمی به نام بازگشت نمره به کارنامه دانش‌آموزان ابتدایی :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» سنجش رشد دهنده ... :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» تکلیف پایه ی ششم با آزمون؟ یا بی آزمون ؟ :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» فلسفه ی نوروز به قلم دکتر علی شریعتی :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» ابادانی ها را آبادانی باید .... :: ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» برگزاری هرگونه آزمون هماهنگ (غیر کلاسی) بدون مجوز ممنوع :: ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» همچنان توصیفی .... :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» گزارش پیشرفت تحصیلی فرصت یا تهدید :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» ویژه کار گروه تخصصی شورای راهبری کشوری ارزشیابی کیفی توصیفی :: ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» توانا بود هر که دانا بود :: ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» پاسخی به پرسشی آگاهانه :: ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
» نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری :: ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» راهبردهایی برای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی :: ۱٧ بهمن ۱۳٩۳
» راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) ارزشیابی کیفی توصیفی 6 پایه ابتدیئ :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» توصیف عملکرد تحصیلی تربیتی :: ۸ بهمن ۱۳٩۳
» برگزاری آزمون پایانی سرنوشت ساز ممنوع است!! :: ٥ بهمن ۱۳٩۳
» دست یابی به مدرسه ی خواستنی رنج بسیار می خواهد :: ۱ بهمن ۱۳٩۳
» اطلاعیه درج در سایت دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش :: ٢۸ دی ۱۳٩۳
» دعوت به همراهی :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) :: ٢۳ دی ۱۳٩۳
» برگزاری آزمون پایه ششم ممنوع است :: ۱٦ دی ۱۳٩۳
» آیین نامه ارزشیابی کیفی -توصیفی شش پایه دوره ابتدایی تصویب شد :: ۱٤ دی ۱۳٩۳
» به زودی باردید از کلاس مدرسان کشوری ارزشیابی کیفی - توصیفی :: ۸ دی ۱۳٩۳
» در برگزاری دوره باز آموزی ارزشیابی کیفی- توصیفی برای معلمان شتابزدگی ممنوع :: ٢۸ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه مدرسان محترم کشوری برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی : :: ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» دستورالعمل تشکیل شوراهای راهبری برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی :: ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» منابع مفید و قابل کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی - توصیفی :: ۱٠ آذر ۱۳٩۳
» پاسخ به پرسش های همکاران عزیز معلم و اولیا محترم سرایان :: ۸ آذر ۱۳٩۳
» حلقه های علمی اجرایی ارزشیابی کیفی - توصیفی :: ۸ آبان ۱۳٩۳
» ارزشیابی کیفی - توصیفی هست و می ماند :: ۳ آبان ۱۳٩۳
» راهنمای عمل :: ۱ آبان ۱۳٩۳
» باز تاب بودن ها :: ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» به همین سادگی : ارزشیابی کیفی – توصیفی :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» جان بخشی دوباره به ارزشیابی کیفی - توصیفی :: ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» این خبر را هر دهانی بازگو باید :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و عملکرد برای سال 1393 :: ۱ شهریور ۱۳٩۳
» متن مصاحبه بهمن قره داغی با مجله شوق تغیر :: ٢ امرداد ۱۳٩۳
» خود سنجی و همسال سنجی ؛ مقصد ارزش یابی کیفی – توصیفی :: ۳ خرداد ۱۳٩۳
» برگزاری آزمون تراکمی پایانی ( مداد کاغذی) پایه ششم خرداد 93 :: ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» واکاوی پایه ششم ابتدایی... :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» املانویسی مقدمه انشانویسی :: ٥ اسفند ۱۳٩٢
» ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: ٩ بهمن ۱۳٩٢
» با آگاهی مهارت املانویسی بچه ها را تقویت کنیم :: ٢٧ دی ۱۳٩٢
» راهنمای مطالعه‌ی منابع مربوط به ارزش‌یابی کیفی – توصیفی :: ٦ دی ۱۳٩٢
» چه وقتی،از چه نوع بازخوردی استفاده کنیم؟ :: ۸ آذر ۱۳٩٢
» کسانی که ارزشیابی توصیفی را باور نبرده اند ‘ بخوانند و ببینند و تحلیل کنند :: ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی :: ۸ آبان ۱۳٩٢
» جناب آقای دکتر فانی ، مراقب دوغیاران باشید! :: ٢ آبان ۱۳٩٢
» استفاده از دفاتر املا ی گاج ممنوع است :: ٩ مهر ۱۳٩٢
» معلم پایه ششم بدون دوره کلاس نره !!! :: ۸ مهر ۱۳٩٢
» بازخورد توصیفی :: ٦ مهر ۱۳٩٢
» خبری برای اهالی اندیشه :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» معلم چرا و چگونه می تواند به دانش آموز تکلیف بدهد ؟! :: ٥ شهریور ۱۳٩٢
» برخی از اولویت های آقای دکتر فانی در آموزش و پرورش ابتدایی :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» محمد علی نجفی ، ابری پر از باران بهاری ! :: ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» دانش آموزان پایه ششم امسال ( سال تحصیلی 93/92) :: ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» نوشته ای به جای گزارشی از عملکرد آموزش و پرورش دولت دهم در دوره ابتدایی :: ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» - مردودی - پرسشی که ارزش طرح کردن در پستی جدید را دارا ست . :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیلی مهم / مدیران و معلمانی که دانش آموز پایه ی ششم ابتدایی دارند توجه کنند :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» در خرداد ماه با پوشه کار دانش آموز چکار کنیم ؟ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خود سنجی و همسال سنجی :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: ٤ فروردین ۱۳٩٢
» عناوین برخی از مهمترین پژوهش های انجام شده ویژه برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی :: ٤ بهمن ۱۳٩۱
» ریاضی کلاس دوم دبستان ( آزمون / روش تدریس / سرگرمی و... ) در سال تحصیلی 91 /92 :: ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» فهرست محتوای پوشه کار فرصت یا تهدید!! :: ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» ازمون عملکردی :: ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» پایه ششم ابتدایی :: ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» ارزشیابی کیفی - توصیفی ( دانلود ترانه های زیبای کودکانه ) :: ۱ تیر ۱۳٩۱
» تقویت مهارت املا نویسی با بازخورد توصیفی :: ٢ فروردین ۱۳٩۱
» سنجش مشاهده ای و نمونه ابزارهای آن :: ۱ بهمن ۱۳٩٠
» عناوین و موضوعات مواد درسی پایه سوم جهت درج در گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :: ٦ دی ۱۳٩٠
» ارزشیابی کیفی- توصیفی در پایه های چهارم و پنجم نیز در سال تحصیلی92/91 اجر :: ٤ آذر ۱۳٩٠
» دو نکته مهم در خصوص دفتر مدیریت فرایندهای کلاس یادمان باشد :: ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی :: ۳ امرداد ۱۳٩٠
» قوطی پوشه‌کار دانش‌آموز تولید شد :: ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» آیینه‌ای باشیم برای آیین نامه‌ی ارزش‌یابی کیفی – توصیفی :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کارگاه بین المللی شماره ( 3 ) ارزش یابی کیفی -توصیفی :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کارگاه شماره ٢ ارزش یابی کیفی -توصیفی :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» کارگاه شماره 1 :: ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» مونتاژ منابع ارزش یابی کیفی - توصیفی !! :: ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» پاورپوینت مدیریت پوشه کار :: ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» دفتر :« مدیریت فرایندهای کلاس»نه تهدیدی ،که فرصتی برای معلمی :: ٩ امرداد ۱۳۸٩
» کسی حوصله‌ی سبز بچه‌های ما را پاییزی نسازد :: ٩ امرداد ۱۳۸٩
» اخبار شرکت در همایش ارزشیابی کیفی - توصیفی :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» پوشه کار در یک نگاه :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» نقشه ی اجرای دوره ی ضمن خدمت 30 ساعت :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» نمون برگ های پوشه کار :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» روز جهانی کودک " :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» کارگاه آموزشی : مدیریت پوشه کار/ :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» بچه های امروز ،فرازنشینان فردا :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» بهمن قره داغی در یک نگاه :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» بهمن 9 تمام ،پسر فردا بگو پدرت به مدرسه بیاید :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» فهرست مطالب کتاب مدیریت پوشه کار :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» فهرست مطالب موجود در کتاب سنجش مشاهده ای :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» بازآموزی و ساده سازی مدیریت پوشه کار :: ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» پس‌خوراند خوانش کتاب :راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی )» دفتر تالی :: ٢٧ آبان ۱۳۸۸