ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

باز تاب بودن ها
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
 
به همین سادگی : ارزشیابی کیفی – توصیفی
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
 
جان بخشی دوباره به ارزشیابی کیفی - توصیفی
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: