ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

این خبر را هر دهانی بازگو باید
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

مهر بر مهر آفرینان خجسته باد .

 http://atasheentezar.persiangig.com/parcham/parcham4.gif

جهت اطلاع :

امسال یعنی سال تحصیلی 94- 93 صد در صد شش پایه ابتدایی شیوه ی ارزشیابی کیفی توصیفی را تجربه خواهند کرد .


 
دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و عملکرد برای سال 1393
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

معاونت محترم آموزش ابتدایی استان ...

 موضوع:دفتر فرآیند های یادگیری و عملکرد تحصیلی

باسلام

از آنجائیکه از تولید دفتر مدیریت فرآیندهای کلاسی، چند سالی می گذشت، ضرورت بازنگری در آن ،امری بدیهی می نمود . لذا معاونت آموزش ابتدایی با جمع آوری دفاتر تولیدی استان ها  و بررسی و تحلیل محتواهای آنها، به این نتیجه رسید که با عنایت به اینکه دفاتر دست خوش سلیقه های مختلفی شده و از هدف تهیه و طراحی آن، دور گشته  است ضمن دریافت نتیجه نظر سنجی  استانی بایسته دانست کارگروه مشورتی در این خصوص تشکیل دهد .   این کار گروه در دو نوبت تشکیل جلسه  داد .در هر نوبت به دقت  دفتر مذکور مورد بازبینی قرار گرفت .آنچه به پیوست ارائه شده است ،محصول نظر این کار گروه می باشد  که انتظار می رود استان ها با توجه به نقشه تولید دفتر ، آن را قبل از مهر ماه طراحی ، تولید و توزیع نمایند.  

تاکید می گردد از افزدون هرگونه فرم اضافی  به آنچه ارسال گردیده است، جدا خوداری گردد.  انشا ا...  با جمع آوری نقطه نظر همکاران ،هر سال  تغییرات لازم ، اعمال و اعلام خواهد شد . 

معاونت آموزش ابتدایی