ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

خود سنجی و همسال سنجی ؛ مقصد ارزش یابی کیفی – توصیفی
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

64610993692331224392.jpg

کتاب  :

‹‹  خود سنجی و همسال سنجی ؛ مقصد  ارزش یابی کیفی – توصیفی›› 

 به عنوان اولین و تنهاترین  منبع آموزشی به زبان فارسی  تلاش دارد ، با نگاه خودآموزی و خود یاری‌گری، برای مایه‌وری و مهارت‌بخشی به معلمانی که، امکان حضور در کلاس‌ها و کارگاه‌های تخصصی آموزگاری را ندارند، تالیف گردیده است

این کتاب در سه بخش دارد  در هر بخش می خوانید :